Bài 9: KAIZEN CÁCH THỰC THI CHIẾN LƯỢC

Nhiều Doanh nghiệp vừa và nhỏ thất bại trong việc thực thi các chiến lược và mục tiêu đã thiết lập. Như vậy chúng ta cần phải Kaizen như thế nào?

– Nguyên nhân thứ nhất, có thể Bạn có quá nhiều chiến lược, quá nhiều mục tiêu, không tập trung vào “Năng lực cốt lõi và Giá trị cốt lõi” để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Vì vậy, Bạn cần cải tiến bằng cách sử dụng ma trận ưu tiên, áp dụng nguyên tắc Pareto, tập trung vào số ít mục tiêu, giải pháp quan trọng tạo lợi thế cạnh tranh.

– Nguyên nhân thứ hai, có thể Bạn hoạch định thiếu chi tiết và không đánh giá tính khả thi trước khi thực hiện. Vì vậy, Bạn cần cải tiến cách lập kế hoạch chi tiết, kế hoạch phân bổ nguồn lực đầy đủ và đánh giá rủi ro khả năng thực hiện trước khi triển khai .

– Nguyên nhân thứ ba, có thể nhân viên của Bạn là những người thực hiện nhưng họ không hiểu mục tiêu, cách thực hiện mục tiêu, không hiểu các cột mốc phải đạt, nên họ thực hiện không tốt. Vì vậy, Bạn cần cải tiến cách lập kế hoạch chi tiết, sau đó truyền thông tầm quan trọng của việc hoàn thành kế hoạch và mục tiêu này. Họ cần nắm rõ các cột mốc phải đạt, cách thức thực hiện và Bạn phải giao trách nhiệm cụ thể đến từng người.

– Nguyên nhân thứ tư, có thể Bạn kiểm soát không tốt quá trình thực thi. Bạn không kịp thời phát hiện các kế hoạch được triển khai không đồng bộ. Đây là vấn đề thường hay xảy ra trong thực tế.

Ví dụ: khi hoạch định chiến lược, Bạn sẽ có kế hoạch bán hàng, kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua hàng, kế hoạch tài chánh…. Có thể Bộ phận Marketing sẽ chạy trước các chiến dịch của mình, nhưng Bộ phận Sản xuất lại sản xuất không theo kịp, không có hàng hóa, gây ra lãng phí. Do đó, nếu Bạn thường xuyên kiểm tra chặt chẽ, Bạn sẽ dễ dàng phát hiện sự không đồng bộ hay bất thường, Bạn phản hồi sớm để các Bộ phận phối hợp khắc phục và cải tiến ngay.

Thưa các Bạn, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng 100% được. Nhưng chính nhờ việc kiểm tra chặt chẽ, chúng ta dễ dàng truyền thông với nhau, dễ dàng điều chỉnh để ăn khớp với nhau, từ đó thực thi chiến lược thuận lợi hơn.

Tóm lại, Bạn muốn thực thi tốt chiến lược, Bạn cần thực hiện nghiêm ngặt chu trình PDCA (Plan-Do-Check-Act). Đặc biệt giai đoạn “Check – kiểm tra”, khi phát hiện sai lệch thì thực hiện ngay giai đoạn “Act – hành động khắc phục và cải tiến”

Mặt khác, khi đã thực hiện tốt, Bạn nên truyền thông sớm kết quả sự tiến bộ của quá trình thực thi chiến lược, công nhận và khen ngợi để khuyến khích và khích lệ mọi người. Như vậy, nhân viên sẽ nhiệt huyết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trong quá trình thực thi chiến lược.

Chúc các Bạn thành công và phát triển!

Trần Đình Cửu.

Làm thế nào để chuyển đổi số nhanh & hiệu quả: Xem tại đây