Bài 8: KAIZEN CÁCH THIẾT LẬP CHIẾN LƯỢC VÀ MỤC TIÊU

Có nhiều Doanh nghiệp chưa lập chiến lược và mục tiêu, hoặc nếu có, thì chưa rõ, mơ hồ và khó hiểu. Vì vậy, Doanh nghiệp thực hiện chiến lược không tốt.

Có rất nhiều nguyên nhân, Tôi xin liệt kế 1 số để minh họa:

1. Có thể các bạn không có định hướng phát triển doanh nghiệp tồn tại lâu dài, hoặc

2. Các bạn là Chủ Doanh nghiệp nhưng không tin vào đội nhóm của mình. Bạn nghĩ rằng đội nhóm cấp quản lý trung gian không đủ sức thiết lập chiến lược, nên bạn đã tự làm một mình. Bạn tự lập chiến lược, tự đặt mục tiêu, như thế bạn phải tự làm một mình. Vì vậy, chắc chắn bạn không thể thực hiện tốt được, hoặc

3. Các bạn là Chủ Doanh nghiệp, bận cả hàng trăm công việc, các bạn có thể rơi vào tư duy, đó là: “Tới đâu hay tới đó”.

Do đó, chúng ta cần phải Kaizen ngay các vấn đề nêu trên.

Thưa Anh Chị, trong doanh nghiệp, chúng ta thiết lập Bộ tứ tài liệu “Sứ mệnh – Tầm nhìn – Năng lực cốt lõi và Giá trị cốt lõi” (vui lòng xem các bài viết trước). Đây là Bộ tứ tài liệu, định hướng chiến lược của doanh nghiệp.

“Năng lực cốt lõi và Giá trị cốt lõi” là những yếu tố, khách hàng rất quan tâm, quyết định lựa chọn sản phẩm/ dịch vụ, quyết định chọn làm ăn với chúng ta. “Năng lực cốt lõi và Giá trị cốt lõi” thực sự là các yếu tố cực kỳ quan trọng trong hoạch định chiến lược, là các yếu tố tạo ra lợi thế cạnh tranh so với đối thủ.

Hàng năm, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, thiết lập chiến lược, hãy dựa vào Bộ tứ tài liệu và ma trận SWOT (Điểm mạnh – Điểm yếu – Cơ hội và Đe dọa).

Mỗi khía cạnh (Điểm mạnh – Điểm yếu – Cơ hội và Đe dọa), các bạn hãy xác định tối đa mỗi thứ 3 yếu tố chính [làm quá nhiều sẽ bị rối]. Hãy đảm bảo, chính các bạn là những người phân tích SWOT, đừng bao giờ nhờ người khác, bởi không ai hiểu bối cảnh doanh nghiệp bằng chính các bạn. Dựa trên ma trận SWOT, các bạn đưa ra các giải pháp SO, ST,WO,WT.

Các bạn kết hợp các giải pháp này với “Năng lực cốt lõi và Giá trị cốt lõi”, xác định những điều phải làm trong năm tới để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Từ đó, các bạn thiết lập ra các mục tiêu theo nguyên tắc SMART, các kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều Doanh nghiệp thực hiện chiến lược, mục tiêu không hiệu quả. Việc thực thi chiến lược bị gãy, vậy cải tiến việc thực thi như thế nào? Thân mời Anh Chị xem bài viết kế tiếp.

Trần Đình Cửu.

Làm thế nào để chuyển đổi số nhanh & hiệu quả: Xem tại đây