SME gặp khó khi triển khai tiêu chuẩn ISO 14001:2015? ♻️

⓵ Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cải thiện hiệu quả môi trường.
⓶ Cuốn sổ tay hướng dẫn của ISO giúp SME dễ dàng áp dụng tiêu chuẩn này.
⓷ Ứng dụng AI là công cụ hữu ích hỗ trợ xây dựng và vận hành hệ thống quản lý môi trường.

 

Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có thể là thách thức đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Tuy nhiên, những lợi ích của việc triển khai tiêu chuẩn này không chỉ liên quan đến bảo vệ môi trường mà còn tác động tích cực đến hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tin vui là ISO có phát hành cuốn sổ tay “Hệ thống quản lý môi trường – Hướng dẫn thực hành cho SME” (ISO 14001:2015, Environmental management systems – A practical guide for SMEs) để phù hợp với phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn được ban hành vào năm 2015. Cuốn sổ tay này cung cấp cho SME các kiến thức chuyên môn, công cụ, mẫu template và bài học kinh nghiệm quý giá để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Theo bà Susan L. K. Briggs, tác giả cuốn sổ tay và trưởng nhóm sửa đổi tiêu chuẩn ISO 14001:2015, việc áp dụng rộng rãi tiêu chuẩn này sẽ góp phần gia tăng chuỗi cung ứng bền vững. Nhiều doanh nghiệp lớn ngày nay yêu cầu các nhà cung cấp tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống quản lý môi trường cũng đặt ra thách thức không nhỏ cho SME do nguồn lực kỹ thuật, tài chính và nhân sự thường hạn chế. Cuốn sổ tay chính là giải pháp hữu hiệu giúp SME vượt qua khó khăn này. Bằng cách cung cấp các hướng dẫn thực tiễn, ví dụ minh họa và tài liệu tham khảo, cuốn sổ tay giúp SME dễ dàng áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn mà không cần thuê chuyên gia tư vấn, tiết kiệm chi phí đáng kể.

Bà Briggs nhấn mạnh: “Thành công của SME phụ thuộc vào việc tận dụng các cấu trúc quản lý và quy trình ra quyết định hiện có, thay vì thay thế chúng bằng các phương pháp phức tạp và cứng nhắc.” Nói cách khác, tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cung cấp “những gì cần làm” (what), còn cuốn sổ tay hướng dẫn “cách thức thực hiện” (how).

Mặc dù được thiết kế dành riêng cho SME, cuốn sổ tay cũng hữu ích cho các tổ chức thuộc mọi quy mô đang xây dựng hoặc nâng cấp hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Ngoài ra, Trưởng ban thư ký ISO, ông Nicolas Fleury, kỳ vọng cuốn sổ tay sẽ khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tại các nước đang phát triển, áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Đây là công cụ hữu ích hỗ trợ Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc.

Trong thời đại công nghệ 4.0, ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang ngày càng phổ biến. AI có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho doanh nghiệp trong việc xây dựng và vận hành hệ thống quản lý môi trường. Chẳng hạn, AI có thể giúp:

• Tự động hóa các tác vụ giám sát, phân tích dữ liệu môi trường.
• Dự báo các rủi ro môi trường tiềm ẩn.
• Xác định các biện pháp cải tiến hiệu quả.

Bằng việc kết hợp tiêu chuẩn ISO 14001:2015 với sức mạnh của AI, doanh nghiệp SME có thể xây dựng một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả, tiết kiệm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp cho thế hệ mai sau.

#ISO14001 #quảnlýmôitrường #SME #bảovệmôitrường #AI #trítuệnhântạo
=============================
KAIZEN ỨNG DỤNG CHATAI
TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
NÂNG CAO NĂNG SUẤT & CẮT GIẢM CHI PHÍ
HIỆU QUẢ TỨC THÌ
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: https://www.facebook.com/oemschatai/posts/122128785296050941