ISO 45001 – Hệ thống quản lý an toàn lao động & sức khoẻ nghề nghiệp

Lợi ích của việc áp dụng

  • Đạt được chính sách & mục tiêu an toàn lao động & sức khoẻ nghề nghiệp, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu luật định và các yêu cầu khác có liên quan.
  • Thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý có xem xét bối cảnh hoạt động, các yêu cầu luật định và các yêu cầu khác, các rủi ro & cơ hội.
  • Xác định, loại bỏ hoặc kiểm soát các mối nguy để giảm thiểu tác động của chúng.

Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), mỗi ngày có hơn 6300 người thiệt mạng vì các hoạt động liên quan đến công việc (hơn 2,3 triệu người một năm), và hàng ngăm có hơn 300 triệu vụ tai nạn xảy ra liên quan đến công việc. Gánh nặng cho người sử dụng lao động và người lao động là rất lớn, dẫn đến tổn thất lớn cho nền kinh tế do nghỉ hưu sớm, nhân viên nghỉ làm và tăng phí bảo hiểm.

ISO 45001:2018 có thể áp dụng ở mọi nơi trên thế giới và trong tất cả các ngành, nhằm giảm số lượng khủng khiếp này. ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên của loại hình này, cung cấp cho các tổ chức một khuôn khổ được chấp nhận rộng rãi để cải thiện sức khoẻ và an toàn của người lao động, giảm rủi ro trong môi trường làm việc và tạo điều kiện làm việc an toàn hơn và an toàn hơn.

[Theo iso.org]

TDC đã thực hiện 49 dự án OHSAS và 3 dự án ISO 45001

Hình 1: Số dự án OHSAS & ISO 45001 TDC đã triển khai giai đoạn 2008 – 11/2018

Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo: xem tại đây