THIẾT LẬP MỤC TIÊU: CHÌA KHÓA QUAN TRỌNG ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH CÔNG BỀN VỮNG

Trong thế giới kinh doanh cạnh tranh hiện nay, việc đạt được thành công không chỉ là một ước mơ mơ hồ mà là một cuộc hành trình đòi hỏi sự xác định rõ ràng và hướng dẫn thông minh. Trong bối cảnh đó, thiết lập mục tiêu đã trở thành chìa khóa quan trọng để đạt được thành công bền vững trong hoạt động kinh doanh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá tầm quan trọng của việc thiết lập mục tiêu và chia sẻ những chiến lược để tạo ra những mục tiêu liên kết và hiệu quả.

Thiết lập mục tiêu thông minh: Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy xác định mục tiêu của bạn một cách cụ thể và có thể đo lường được. Sử dụng phương pháp SMART – Cụ thể (Specific), Có thể đo lường (Measurable), Đạt được (Achievable), Phù hợp (Relevant) và Có thời hạn (Time-bound) để định nghĩa mục tiêu. Bằng cách này, bạn sẽ có mục tiêu rõ ràng và hiểu rõ những bước cần thực hiện để đạt được mục tiêu đó.

Liên kết với mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp: Để đảm bảo tính liên kết và sự nhất quán, hãy tạo ra mối liên kết giữa các mục tiêu cụ thể và mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp. Mục tiêu cá nhân của từng thành viên nên tương thích với mục tiêu chung của tổ chức. Điều này đảm bảo rằng mọi nỗ lực đều hướng về cùng một mục tiêu và đóng góp vào sự phát triển toàn diện của công ty.

Chia nhỏ mục tiêu: Để duy trì động lực và đo lường tiến độ, hãy phân chia những công việc lớn thành những bước nhỏ hơn và thiết lập mục tiêu ngắn hạn để đạt được mục tiêu chung. Bằng cách này, bạn có thể theo dõi tiến trình và điều chỉnh khi cần thiết, đồng thời duy trì sự tập trung và hướng dẫn trong quá trình làm việc.

Giao tiếp và cộng tác: Để đảm bảo tính liên kết và hiệu quả, giao tiếp và cộng tác là yếu tố không thể thiếu. Chia sẻ mục tiêu, tạo ra sự đồng thuận và khuyến khích việc chia sẻ thông tin giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. Điều này sẽ tạo ra một môi trường làm việc tích cực và khuyến khích sự hợp tác và đóng góp của tất cả các thành viên.

Thiết lập mục tiêu là một yếu tố quan trọng để đạt được thành công trong hoạt động kinh doanh. Bằng cách xác định mục tiêu cụ thể và có thể đo lường, liên kết chúng với mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp, thiết lập mục tiêu ngắn hạn và tạo ra một môi trường giao tiếp và cộng tác tích cực, chúng ta có thể tạo ra lối đi thành công cho doanh nghiệp của mình. Hãy đặt mục tiêu và hành động ngay bây giờ để đạt được thành công mà bạn mong muốn.

Phạm Xuân Tiến.

HOẠCH ĐỊNH CHO SỰ THAY ĐỔI TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Trong thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh ngày nay, việc đối mặt với sự thay đổi trong quản lý chất lượng đã trở thành một thách thức không thể tránh khỏi. Nhiều nhà quản lý cảm thấy lo lắng khi đối mặt với sự thay đổi vì chưa tìm ra một cách tiếp cận hợp lý để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của hệ thống quản lý. Bằng cách thực hiện các bước đơn giản và hiệu quả, chúng ta có thể đạt được sự thay đổi và thành công trong quản lý chất lượng.

Hoạch định cho sự thay đổi là một yếu tố quan trọng để đạt được mục tiêu trong quản lý chất lượng. Đầu tiên, việc xác định rõ mục tiêu mà chúng ta muốn đạt được là điều cần thiết. Khi mục tiêu được đặt ra một cách rõ ràng, chúng ta sẽ biết được hướng đi và các bước cần thiết để thực hiện sự thay đổi. Sự chuẩn bị cẩn thận và kế hoạch chi tiết là chìa khóa để đạt được thành công trong quản lý chất lượng.

Để thực hiện sự thay đổi trong quản lý chất lượng một cách hiệu quả, chúng ta có thể tuân thủ các bước sau:

1. Đánh giá và phân tích

Đầu tiên, chúng ta cần đánh giá hệ thống quản lý hiện tại của mình. Xác định những điểm mạnh và điểm yếu để tạo ra một bản đồ đường đi cho sự cải thiện. Điều này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại và xác định những yếu tố cần thay đổi.

2. Tham gia và cam kết

Thành công của bất kỳ sự thay đổi nào phụ thuộc vào sự tham gia và cam kết của tất cả mọi người trong tổ chức. Đảm bảo rằng tất cả các thành viên đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc thay đổi và cam kết thực hiện nó. Tạo ra một môi trường đồng lòng và khuyến khích sự hợp tác để đạt được mục tiêu chung.

3. Triển khai và theo dõi

Sau khi hoạch định đã hoàn thành, đến lúc triển khai thực hiện. Chúng ta cần tuân thủ kế hoạch và kiểm soát tiến độ. Đồng thời, thường xuyên theo dõi và đánh giá hiệu quả của sự thay đổi để có thể điều chỉnh và cải thiện nếu cần thiết.

Thay đổi không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà còn là cơ hội để phát triển và đạt được thành công. Bằng cách hoạch định và thực hiện sự thay đổi trong hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp một cách chặt chẽ, chúng ta có thể tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả và đạt được năng suất cao.

Điều quan trọng là không ngại thay đổi và áp dụng các biện pháp cần thiết để cải thiện chất lượng và năng suất. Điều này không chỉ mang lại lợi ích ngay lập tức mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển và thành công bền vững trong tương lai.

Vậy hãy bắt đầu từ ngay bây giờ. Hãy hoạch định một kế hoạch rõ ràng và xác định mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt được. Đồng thời, đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong tổ chức thấu hiểu và cam kết thực hiện sự thay đổi. Thực hiện các biện pháp cần thiết và theo dõi quá trình tiến triển để đảm bảo rằng chúng ta đang đi đúng hướng.

Đổi mới và thành công trong quản lý chất lượng không chỉ là một ý tưởng mơ hồ. Đó là một khái niệm có thể biến thành hiện thực nếu chúng ta có đủ quyết tâm và sẵn lòng đối mặt với thách thức. Hãy tận dụng cơ hội này để nâng cao năng suất, chất lượng và thành công của doanh nghiệp.

Chỉ khi chúng ta tận dụng và áp dụng những nguyên tắc và phương pháp hiệu quả, chúng ta mới có thể đạt được sự thay đổi đáng kể và tạo ra một sự khác biệt đối với doanh nghiệp của chúng ta. Hãy truyền cảm hứng cho nhau và thúc đẩy sự phát triển không ngừng nghỉ. Thành công chờ đón chúng ta nếu chúng ta dám thay đổi và hành động ngay bây giờ.

Hãy bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay và chứng kiến sự thay đổi tích cực trong doanh nghiệp của bạn.

Phạm Xuân Tiến

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN – CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CỦA QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Trong thế giới kinh doanh cạnh tranh ngày nay, việc xây dựng và duy trì một hệ thống quản trị chất lượng hiệu quả là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp. Và trong hành trình này, phân công trách nhiệm và quyền hạn đóng một vai trò không thể thiếu. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã chỉ ra sự quan trọng của việc thiết lập và thực hiện chính sách và quy trình phân công trách nhiệm và quyền hạn một cách rõ ràng và minh bạch.

Theo ISO 9001:2015, phân công trách nhiệm và quyền hạn là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng. Điều này đòi hỏi lãnh đạo cao nhất của tổ chức phải xác định và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân hoặc phòng ban, đồng thời đảm bảo rằng mọi người hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình thông qua việc trao đổi thông tin có hiệu lực.

Trách nhiệm và quyền hạn không chỉ thuộc về lãnh đạo cao nhất. ISO 9001:2015 cho phép ủy quyền trách nhiệm và quyền hạn cho các cấp quản lý khác trong tổ chức. Tuy nhiên, lãnh đạo cao nhất vẫn chịu trách nhiệm tổng thể đối với hệ thống quản lý chất lượng. Điều quan trọng là đảm bảo rằng quyền hạn có thể được ủy quyền, nhưng trách nhiệm và trách nhiệm giải trình vẫn thuộc về lãnh đạo cao nhất.

Để thực hiện phân công trách nhiệm và quyền hạn một cách hiệu quả, các doanh nghiệp cần thiết lập một cơ cấu tổ chức rõ ràng và minh bạch. Sử dụng các tài liệu như mô tả công việc, hướng dẫn công việc, phân công nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức giúp nhân viên hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình. Đồng thời, việc đào tạo và phát triển nhân viên cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện phân công trách nhiệm và quyền hạn một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Phân công trách nhiệm và quyền hạn không chỉ tạo ra sự minh bạch và trách nhiệm trong tổ chức, mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vì vậy, tôi kêu gọi các CEO, chủ doanh nghiệp và các quản lý cấp trung hãy thực hiện phân công trách nhiệm và quyền hạn một cách rõ ràng, minh bạch và hiệu quả. Đảm bảo rằng mọi người trong tổ chức hiểu rõ nhiệm vụ của mình và có đủ kiến thức, kỹ năng để thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp.

Hãy xem phân công trách nhiệm và quyền hạn như chìa khóa thành công của hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tận dụng các hướng dẫn và yêu cầu của tiêu chuẩn này để xây dựng một tổ chức vững mạnh, nâng cao hiệu suất và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Dùng các công cụ như mô tả công việc, hướng dẫn công việc và phân công nhiệm vụ để định rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng cá nhân hoặc phòng ban. Đồng thời, đầu tư vào đào tạo và phát triển nhân viên để đảm bảo họ có đủ kỹ năng và kiến thức cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc.

Hãy nhớ rằng phân công trách nhiệm và quyền hạn không chỉ giúp tăng cường tính hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, mà còn tạo ra một môi trường làm việc minh bạch, trách nhiệm và phát triển bền vững. Hãy hành động ngay bây giờ và đặt phân công trách nhiệm và quyền hạn vào trung tâm của chiến lược quản lý chất lượng của bạn.

Phân công trách nhiệm và quyền hạn là một yếu tố quan trọng trong quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Để đạt được tính hiệu quả và thành công, lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp cần xác định và giao nhiệm vụ cụ thể, đồng thời đảm bảo rằng nhân viên hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình. Sử dụng các công cụ như mô tả công việc, hướng dẫn công việc và đào tạo nhân viên để thực hiện phân công trách nhiệm và quyền hạn một cách hiệu quả. Điều này sẽ giúp tạo ra một tổ chức minh bạch, trách nhiệm và phát triển bền vững, đồng thời nâng cao hiệu suất và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Phạm Xuân Tiến
0903.495.804

Tin cập nhật IFS Food V8

Tiêu chuẩn Quốc tế IFS Food là một tiêu chuẩn hàng đầu được công nhận toàn cầu để chứng nhận sự an toàn và chất lượng của các sản phẩm thực phẩm chế biến và quy trình sản xuất. Phiên bản mới nhất (V8) của tiêu chuẩn đã được cập nhật để phản ánh các phát triển mới đây trên thị trường và đảm bảo khách hàng IFS Food có được lợi ích tối đa từ chứng nhận của họ.

Các mục tiêu chính của đánh giá đã được điều chỉnh phù hợp với phiên bản mới nhất của Nguyên tắc Vệ sinh Chung của Codex Alimentarius và ISO 22003-2, việc tích hợp các quy tắc IFS Doctrine trong Tiêu chuẩn IFS Food và xem xét phản hồi của các bên liên quan từ IFS Food V7. Thuật ngữ được sử dụng trong tiêu chuẩn đã được điều chỉnh. Có một số thay đổi trong phương thức chứng nhận, chẳng hạn như hệ thống điểm và các yêu cầu mới được giới thiệu trong danh mục kiểm tra đánh giá.

Các thay đổi chính bao gồm:

Trong hệ thống điểm số, B trở thành sự sai lệch, do đó dự kiến sẽ gửi bằng chứng của sự sửa đổi và các biện pháp sửa đổi đề xuất cho Cơ quan Chứng nhận trong vòng bốn tuần kể từ khi nhận được kế hoạch hành động. Với thay đổi này, yêu cầu KO có thể được ghi điểm là B, nhưng không phải là C nữa.

Trạng thái mới có tên gọi là STAR xuất hiện trên cơ sở dữ liệu và chứng chỉ dành cho các công ty tuân thủ tùy chọn kiểm tra không thông báo.

Danh mục kiểm tra đánh giá được thu gọn thành 5 chương (6 trong Food v7) và 234 yêu cầu (237 trong Food v7), trong đó có năm yêu cầu mới và tám yêu cầu được hợp nhất và/hoặc đã bị xóa bỏ.

Giới thiệu các yêu cầu mới về thủ tục xác thực và xác nhận lại, vệ sinh tay, quản lý sản phẩm hóa chất, chương trình giám sát môi trường và sửa sai độ lệch và không phù hợp.

Đồng bộ với Codex Alimentarius (cấu trúc của danh mục kiểm tra và thuật ngữ), đồng bộ và làm rõ từ vựng.

Lợi ích của IFS Food V8 đối với tổ chức là gì?

Chứng nhận IFS Food cho phép các công ty thể hiện sự cam kết của họ đối với an toàn thực phẩm và chất lượng đến khách hàng, đối tác và người tiêu dùng. IFS Food cũng rất chú trọng đến việc tuân thủ các thông số kỹ thuật của khách hàng, hỗ trợ quan hệ giao dịch trên toàn chuỗi cung ứng. Quá trình đánh giá và cập nhật định kỳ của tiêu chuẩn hỗ trợ cho hệ thống cải tiến liên tục của các công ty được chứng nhận.

Download phiên bản 8 của IFS Food tại đây

Tin cập nhật về ISO 9001

ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế duy nhất trong bộ ISO 9000 về quản lý chất lượng mà có thể được chứng nhận. Nó có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, lớn hay nhỏ, bất kể lĩnh vực hoạt động của nó. Thực tế, có hơn một triệu công ty và tổ chức ở hơn 170 quốc gia được chứng nhận theo ISO 9001.

Tiêu chuẩn này dựa trên một số nguyên tắc quản lý chất lượng bao gồm sự tập trung mạnh vào khách hàng, sự động viên và tham gia của ban lãnh đạo, phương pháp tiếp cận quy trình và cải tiến liên tục. Những nguyên tắc này được giải thích chi tiết hơn trong các nguyên tắc quản lý chất lượng của ISO.

Sử dụng ISO 9001 giúp đảm bảo rằng khách hàng nhận được các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt và ổn định, điều này mang lại nhiều lợi ích kinh doanh.

ISO 9001:2015, phiên bản hiện hành, đã được soát xét và xác nhận vào năm 2021. Do đó, phiên bản này vẫn còn hiệu lực.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức:

a) cần chứng minh khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu pháp luật và quy định áp dụng, và

b) nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng thông qua việc áp dụng hiệu quả hệ thống, bao gồm các quy trình để cải tiến hệ thống và đảm bảo tuân thủ với yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu pháp luật và quy định áp dụng.

Tất cả các yêu cầu của ISO 9001:2015 là tổng quát và có ý định áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, không phân biệt loại hình hay quy mô của nó, hoặc các sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức đó cung cấp.

Nguồn: www.iso.org

amfori BSCI là gì và tại sao bạn nên quan tâm?

amfori BSCI là một sáng kiến tuân thủ xã hội kinh doanh do amfori phát triển và quản lý. amfori là một tổ chức thương mại toàn cầu với sứ mệnh giúp các doanh nghiệp thương mại với mục đích bằng cách cải thiện hiệu suất xã hội và môi trường trong chuỗi cung ứng của họ.

amfori BSCI được thành lập vào năm 2003 với mục tiêu giúp các doanh nghiệp giám sát, tham gia, trao quyền và nhận hỗ trợ để đưa thương mại bền vững vào trung tâm hoạt động kinh doanh của họ. amfori BSCI dựa trên một quy tắc hành vi có 11 nguyên tắc, từ lương công bằng đến không lao động trẻ em, cùng với một phương pháp tiếp cận từng bước cho phép các doanh nghiệp theo dõi, tham gia, được trao quyền và nhận hỗ trợ để đưa thương mại bền vững vào trung tâm hoạt động kinh doanh của họ [2].

amfori BSCI đã được cập nhật vào năm 2022 để phản ánh quy tắc hành vi amfori BSCI mới nhất, để tăng cường các bước doanh nghiệp nhân quyền cho thành viên và để đảm bảo nội dung phù hợp với các thực tiễn và quy trình của nền tảng bền vững amfori [3]. Hướng dẫn mới nhất cho hệ thống amfori BSCI hiện đã có sẵn bằng tiếng Anh và được dịch sang các ngôn ngữ khác trong năm 2023 [3].

Lợi ích của amfori BSCI

Tham gia amfori BSCI mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và các đối tác kinh doanh của họ, bao gồm:

  • Cải thiện hiệu suất xã hội của chuỗi cung ứng
  • Giảm chi phí và tăng hiệu quả
  • Có một phương pháp tiếp cận rõ ràng và nhất quán, nổi bật các thực tiễn tốt nhất
  • Tăng khả năng chống chịu của doanh nghiệp trước những thay đổi của ngành và thị trường
  • Cải thiện uy tín của doanh nghiệp bằng cách đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và các bên liên quan [1][4].

Nguồn:
1. https://www.amfori.org
2. https://www.amfori.org
3. https://ticmall.sgs.com
4. https://www.eurofins.com

FSSC phát hành phiên bản 6 của FSSC 22000

Phiên bản 6 của FSSC 22000 đã được Tổ chức FSSC phát hành vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. Với vị thế là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm, FSSC đã góp phần tạo niềm tin và ảnh hưởng đến Ngành Hàng tiêu dùng.

Chương trình FSSC được thiết kế để hỗ trợ ngành hàng tiêu dùng trong việc triển khai các hệ thống quản lý hiệu quả, bảo vệ thương hiệu và đạt được mục tiêu an toàn thực phẩm. Quỹ này được thành lập nhằm giúp các tổ chức đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), nhằm tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

Các lý do chính cho việc cập nhật phiên bản của FSSC 22000 bao gồm:

– Tích hợp các yêu cầu của ISO 22003-1:2022,

– Tăng cường các yêu cầu để hỗ trợ các tổ chức đóng góp vào việc đáp ứng các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs), và

– Kết hợp phản hồi kết quả từ cuộc khảo sát phát triển phiên bản 6, đã nhận được gần 2000 phản hồi.

Các tổ chức có thời gian 12 tháng để chuẩn bị cho Phiên bản 6 và để CB triển khai và đạt được công nhận cho phiên bản mới. Đánh giá đầu tiên của Phiên bản 6 sẽ bắt đầu từ ngày 01/04/2024 và tất cả các tổ chức phải hoàn thành đợt đánh giá nâng cấp lên Phiên bản 6 trước ngày 31/03/2025.

Tài liệu về quá trình nâng cấp phiên bản 6 đã được FSSC công bố, trong đó cung cấp chi tiết về các yêu cầu chuyển đổi và mô tả những sự thay đổi giữa phiên bản 5.1 và phiên bản 6.

Tổng quan về các thay đổi chính trong Phiên bản 6 của FSSC 22000 bao gồm việc sắp xếp lại các Danh mục Chuỗi Thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22003-1:2022, mở rộng phạm vi để bao gồm Thương mại và Môi giới (FII) và giảm bớt Farming và FSSC 22000-Quality khỏi chương trình. Ngoài ra, phiên bản mới tích hợp các yêu cầu về an toàn thực phẩm và văn hóa chất lượng, đưa ra các yêu cầu mới về kiểm soát chất lượng, thất thoát, lãng phí thực phẩm và quản lý thiết bị, tăng cường các yêu cầu bổ sung hiện có trong Phần 2 của kế hoạch, bao gồm quản lý chất gây dị ứng và giám sát môi trường. Phiên bản mới cũng làm rõ các yêu cầu đối với Quá trình Chứng nhận và bổ sung Mã QR trên chứng chỉ FSSC 22000 để cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc.

Tài liệu về FSSC 22000 Ver 6 có thể download tại đây

Nguồn: fssc.com