ISO 14001 – Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS)

Lợi ích của việc áp dụng

Tiêu chuẩn ISO 14001
  • Đạt được mục tiêu kinh doanh chiến lược & các lợi thế cạnh tranh bằng cách kết hợp các vấn đề môi trường vào quản lý kinh doanh & giảm chi phí một cách hiệu quả. 
  • Nâng cao uy tín của công ty và sự tin tưởng của các bên liên quan, thông qua sự tham gia của lãnh đạo và của nhân viên và nhà cung cấp.
  • Thể hiện sự tuân thủ các yêu cầu pháp luật hiện hành và trong tương lai

[Trích ISO 14001 Key benefits của iso.org]

Bao nhiêu tổ chức đã được chứng nhận?

Hình 1: Chứng nhận ISO 14001 toàn cầu đến 2017 theo số liệu khảo sát của iso.org
Hình 2: Chứng nhận ISO 14001 tại Việt nam đến 2017 theo số liệu khảo sát của iso.org

[Dữ liệu khảo sát của iso.org xem tại đây]

TDC đã thực hiện 82 dự án

Hình 3: Số dự án ISO 14001 TDC đã tư vấn – đào tạo giai đoạn 2001 đến 11/2018

Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo: xem tại đây

Mô hình tương tác các quá trình của EMS

Hình 4: Minh hoạ sơ đồ tương tác các quá trình của hệ thống quản lý môi trường

Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo: xem tại đây