LÃNH ĐẠO TỰ LÀM KHỔ MÌNH

Xin chào các Anh Chị.

Trong 27 năm đi tư vấn, tôi nhận thấy có một số dạng Lãnh đạo sau đây:

1. Dạng thứ nhất: Ông Sếp luôn chê bai cấp quản lý trung gian và nói rằng: “Họ rất chậm chạp, có những điều họ nói làm mất 3 ngày, còn tôi chỉ cần 30 phút là xong, những việc họ nói làm 30 phút còn tôi chỉ cần 3 phút là xong”. Thật sự, mọi việc đúng như ông ta đã nói.

2. Dạng thứ hai: Bất cứ ý kiến gì mà quản lý trung gian đưa ra đều bị Sếp phản biện và phủ nhận lại ý kiến đó, chứng minh đó là sai. Mọi nhân viên đều cảm thấy sợ hãi.

3. Dạng thứ ba: Ông Sếp không la mắng, thường xuyên bàn bạc với cấp quản lý trung gian và đồng thời lắng nghe ý kiến của họ. Đương nhiên, mọi quyết định vẫn là của Sếp.

Ba công ty trên, với ba Nhà Lãnh đạo có tính cách khác nhau và cả ba công ty hiện đều phát triển rất tốt vì cả ba Nhà Lãnh đạo này rất giỏi về giải pháp để giải quyết các vấn đề. Tuy nhiên, hai công ty ở dạng (1) và (2) có hai mối nguy hại như sau:

– Mối nguy thứ 1: các Lãnh đạo trung gian đều nói rằng: “Mình không cần phải suy nghĩ gì cả, cứ ngồi chờ để Sếp đưa ra cách làm rồi thực hiện theo vì như vậy sẽ không sợ bị la mắng. Còn nếu mình có suy nghĩ đưa ra ý kiến thì đằng nào Sếp cũng nói không đúng”.

– Mối nguy thứ 2: nằm ở chính hai vị Lãnh đạo ở dạng 1 và dạng 2, nếu rủi ro hai vị Lãnh đạo này có việc gì đó, không điều hành công ty nữa, thì hai công ty này sẽ gặp nguy hiểm vì không có đội ngũ kế thừa.

Còn lại dạng Công ty thứ 3, vị Lãnh đạo đã lắng nghe và quan tâm phát triển đội nhóm kế thừa rất tốt.

Vậy để Công ty phát triển bền vững sau này, ngoài khả năng giải quyết vấn đề, tôi kêu gọi các bạn là Lãnh đạo/ Chủ Doanh nghiệp nên biết lắng nghe nhân viên của mình. Chính việc lắng nghe đã khơi gợi khả năng làm việc của nhân viên, khiến họ trở nên thông minh hơn và giỏi giang hơn. Dù mọi quyết định cuối cùng vẫn là của Sếp, nhưng nhân viên vẫn cảm thấy có phần tham dự của họ, vì bạn đã lắng nghe họ. Do đó, họ rất chủ động thực hiện các quyết định được đưa ra. Từ đó sẽ làm cho Công ty phát triển bền vững.

Chúc Anh Chị luôn thành công và phát triển!

Trần Đình Cửu.