Bài 6: KAIZEN CÁCH TRUYỀN THÔNG SỨ MỆNH & TẦM NHÌN ĐỂ NHÂN VIÊN THẤU HIỂU

Có nhiều Doanh nghiệp đã viết Bộ tứ tài liệu “Sứ mệnh – Tầm nhìn – Năng lực cốt lõi và Giá trị cốt lõi”, nhưng thật sự chỉ một mình ông chủ biết, còn các cấp trung gian và mọi nhân viên đều không biết gì về Bộ tứ tài liệu này. Như vậy, một mình ông chủ biết, thì một mình ông chủ làm. Đương nhiên là không ổn rồi.

Hôm nay, Tôi chia sẻ với các bạn Kaizen cách truyền thông để mọi người thấu hiểu và thực hiện Bộ tứ tài liệu, bao gồm như sau:

1. Hãy niêm yết trang trọng Bộ tứ tài liệu “Sứ mệnh – Tầm nhìn – Năng lực cốt lõi và Giá trị cốt lõi” ở những nơi đông người, dễ nhìn, dễ thấy trong doanh nghiệp.

2. Chính CEO/ Chủ doanh nghiệp giải thích cụ thể, rõ ràng, chi tiết nội dung Bộ tứ tài liệu cho toàn thể cán bộ nhân viên để tránh hiện tượng “Tam sao thất bản”. Sau đó, CEO/ Chủ doanh nghiệp, truyền đạt riêng cho cấp trung gian một lần nữa để họ định kỳ truyền đạt lại cho các nhân viên trong bộ phận của mình. Điều này sẽ giúp cho nhân viên nhớ, thuộc và thấu hiểu, thì mới có thể thực hiện được.

 3. Tổ chức các chương trình thi đua, để mọi người có thể thực hiện tốt Bộ tứ tài liệu này. Bộ tứ tài liệu chính là chữ P trong PDCA (Plan-Do-Check-Act). Do đó khi “Do – thực hiện”, các Anh Chị hãy giải thích cho mọi nhân viên thấu hiểu để thực hiện, sau đó “Check – Kiểm tra”. Tôi đề nghị Anh Chị tổ chức giám sát, đánh giá kiểm tra định kỳ và công bố kết quả rõ ràng, những nơi nào làm tốt thì ta nhân rộng ra, những nơi nào không tốt, sai lệch ta phải thực hiện bước “Act – cải tiến”.

Thưa Anh Chị, cũng có rất nhiều Doanh nghiệp nói rằng họ đã cố gắng truyền đạt cho nhân viên nhiều lần, nhưng nhiều người vẫn không tuân thủ Bộ tứ tài liệu này. Doanh nghiệp Anh Chị có giống tình trạng như vậy không? Nếu có, vậy thì phải quyết như thế nào? Thân mời Anh Chị xem bài viết kế tiếp nhé.

Trần Đình Cửu.

Làm thế nào để chuyển đổi số nhanh & hiệu quả: Xem tại đây