Bài 5: HAI CÂU HỎI VÀNG – XÁC ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH

Thưa Anh Chị.

Hôm nay, Tôi chia sẻ Kaizen cách thức xác định “Năng lực cốt lõi và Giá trị cốt lõi” của Doanh nghiệp.

Anh Chị hiện nay là những Doanh nghiệp đã trên 5 năm, đã và đang có khách hàng. Điều này, cho thấy sản phẩm/ dịch vụ của Anh Chị có những thế mạnh và các điểm khác biệt. Do vậy, Anh Chị nên hỏi khách hàng chính yếu, hai câu hỏi sau đây:

1. Quý vị vui lòng cho biết những đặc tính nào trong sản phẩm/ dịch vụ của chúng tôi, mà Quý vị đã quyết định dựa vào đó để lựa chọn sản phẩm/ dịch vụ của chúng tôi chứ không phải của đối thủ?

–> Anh chị hãy tổng hợp lại những câu trả lời, đó chính là “Năng lực cốt lõi”  

2. Quý vị vui lòng cho biết khi tiếp xúc với chúng tôi, những tính cách nào, những thái độ nào của chúng tôi, mà Quý vị thích nhất và ấn tượng nhất, để từ đó Quý vị quyết định lựa chọn chúng tôi chứ không lựa chọn đối thủ?

–> Anh chị hãy tổng hợp lại những câu trả lời, đó chính là “Giá trị cốt lõi”  

Khi xác định như vậy, Tôi đảm bảo “Năng lực cốt lõi và Giá trị cốt lõi” hoàn toàn đúng với doanh nghiệp của Anh Chị, bởi vì chính khách hàng đã khẳng định. Do vậy Anh Chị đừng bao giờ sao chép từ nơi khác. Anh Chị hãy đầu tư nguồn lực để phát huy “Năng lực cốt lõi và Giá trị cốt lõi” của mình. Đó là lợi thế để vượt qua mọi khó khăn và thách thức trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Mặt khác, “Năng lực cốt lõi và Giá trị cốt lõi”, cũng chính là công cụ để hoàn “Sứ mạng – Tầm nhìn” của Doanh nghiệp.

Như vậy, sau khi xác định được bộ tứ tài liệu “Sứ mạng – Tầm nhìn – Năng lực cốt lõi và Giá trị cốt lõi”, Anh chị hãy truyền đạt để mọi nhân viên thấu hiểu và thực hiện.  Cách thức truyền đạt thế nào, xin mời Anh Chị hãy xem bài viết kế tiếp.

Trần Đình Cửu.

Làm thế nào để chuyển đổi số nhanh & hiệu quả: Xem tại đây