KAIZEN PHÂN QUYỀN ĐÚNG, CHÌA KHÓA GIÚP DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Xin chào các Anh Chị.

Một Công ty về kỹ thuật cao su đã phát triển được 8 năm. Ông Giám đốc là một người tài giỏi. Ông vừa điều hành Công ty, vừa kiêm làm sale (chốt sale rất giỏi), kiêm làm R&D, kiêm cả kỹ thuật và quản lý luôn cả xưởng sản xuất gồm 26 công nhân. Ông ta than phiền rằng:

– Tôi mà xuống hiện trường dí việc thì công việc chạy ào ào, nhưng nếu tôi không dí việc thì sẽ bị đứng luôn. Bây giờ tôi đầu tắt mặt tối và đơn hàng về rất nhiều.

Sau khi nghe xong, tôi bắt đầu coaching cho vị Giám đốc đó và đề nghị anh ta rằng:

– Anh hãy phân nhóm dưới xưởng và bầu ra các tổ trưởng để ta kiểm soát.

Ông ta tiến hành phân thành 4 nhóm, mỗi nhóm khoảng 6 người. Ông kiểm soát các công việc qua các tổ trưởng. Sau khoảng 3 tháng, mọi việc bắt đầu được đi vào ổn định. Đến tháng thứ 6, xưởng của ông ta nâng lên 52 người, số nhóm tăng lên nhưng ông ta quản lý rất thoải mái.

Như vậy, tôi kêu gọi các anh chị hãy chú ý, là Lãnh đạo thì không thể nào làm một mình được, mà chúng ta phải xây dựng ra các đội nhóm và phân quyền cho các Tổ trưởng/ Trưởng nhóm. Lãnh đạo thành công là những người tạo ra được những đội nhóm thành công.

Vậy thế nào là một đội nhóm thành công?

Một đội nhóm bao giờ cũng có 3 dạng kết quả:

– Kết quả thứ nhất là Nhóm hiệu quả → Đối với đội nhóm này, chúng ta nên nhân rộng.

– Kết quả thứ hai là Nhóm chưa hiệu quả → Đối với đội nhóm này, chúng ta nên hướng dẫn lại các Tổ trưởng/ Trưởng nhóm, giúp họ cải tiến lên.

– Kết quả thứ ba là Nhóm gây ra hậu quả → Đối với đội nhóm này, Lãnh đạo cần dành thời gian nhiều hơn, có thể sẽ loại bỏ những Tổ trưởng/ Trưởng nhóm không đạt hoặc phải cải tiến lại và xây dựng lại.

Chúc các bạn áp dụng thành công!

Trần Đình Cửu.