TỐI ĐA TỔNG LỢI NHUẬN TRONG SALEs & MARKETING

Trong Sales & Marketing đừng chỉ tập trung vào các tỷ số để so sánh tính hiệu quả của công ty này với các công ty khác. Hãy tập trung vào TỐI ĐA TỔNG LỢI NHUẬN.

Bán hàng & Marketing phải tạo ra lợi nhuận, nếu không đó chính là sự lãng phí.

Chúc các bạn kaizen thành công!
Công ty TNHH Tư Vấn Trần Đình Cửu