amfori BSCI là gì và tại sao bạn nên quan tâm?

amfori BSCI là một sáng kiến tuân thủ xã hội kinh doanh do amfori phát triển và quản lý. amfori là một tổ chức thương mại toàn cầu với sứ mệnh giúp các doanh nghiệp thương mại với mục đích bằng cách cải thiện hiệu suất xã hội và môi trường trong chuỗi cung ứng của họ.

amfori BSCI được thành lập vào năm 2003 với mục tiêu giúp các doanh nghiệp giám sát, tham gia, trao quyền và nhận hỗ trợ để đưa thương mại bền vững vào trung tâm hoạt động kinh doanh của họ. amfori BSCI dựa trên một quy tắc hành vi có 11 nguyên tắc, từ lương công bằng đến không lao động trẻ em, cùng với một phương pháp tiếp cận từng bước cho phép các doanh nghiệp theo dõi, tham gia, được trao quyền và nhận hỗ trợ để đưa thương mại bền vững vào trung tâm hoạt động kinh doanh của họ [2].

amfori BSCI đã được cập nhật vào năm 2022 để phản ánh quy tắc hành vi amfori BSCI mới nhất, để tăng cường các bước doanh nghiệp nhân quyền cho thành viên và để đảm bảo nội dung phù hợp với các thực tiễn và quy trình của nền tảng bền vững amfori [3]. Hướng dẫn mới nhất cho hệ thống amfori BSCI hiện đã có sẵn bằng tiếng Anh và được dịch sang các ngôn ngữ khác trong năm 2023 [3].

Lợi ích của amfori BSCI

Tham gia amfori BSCI mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và các đối tác kinh doanh của họ, bao gồm:

  • Cải thiện hiệu suất xã hội của chuỗi cung ứng
  • Giảm chi phí và tăng hiệu quả
  • Có một phương pháp tiếp cận rõ ràng và nhất quán, nổi bật các thực tiễn tốt nhất
  • Tăng khả năng chống chịu của doanh nghiệp trước những thay đổi của ngành và thị trường
  • Cải thiện uy tín của doanh nghiệp bằng cách đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và các bên liên quan [1][4].

Nguồn:
1. https://www.amfori.org
2. https://www.amfori.org
3. https://ticmall.sgs.com
4. https://www.eurofins.com