FSSC phát hành phiên bản 6 của FSSC 22000

Phiên bản 6 của FSSC 22000 đã được Tổ chức FSSC phát hành vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. Với vị thế là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm, FSSC đã góp phần tạo niềm tin và ảnh hưởng đến Ngành Hàng tiêu dùng.

Chương trình FSSC được thiết kế để hỗ trợ ngành hàng tiêu dùng trong việc triển khai các hệ thống quản lý hiệu quả, bảo vệ thương hiệu và đạt được mục tiêu an toàn thực phẩm. Quỹ này được thành lập nhằm giúp các tổ chức đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), nhằm tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

Các lý do chính cho việc cập nhật phiên bản của FSSC 22000 bao gồm:

– Tích hợp các yêu cầu của ISO 22003-1:2022,

– Tăng cường các yêu cầu để hỗ trợ các tổ chức đóng góp vào việc đáp ứng các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs), và

– Kết hợp phản hồi kết quả từ cuộc khảo sát phát triển phiên bản 6, đã nhận được gần 2000 phản hồi.

Các tổ chức có thời gian 12 tháng để chuẩn bị cho Phiên bản 6 và để CB triển khai và đạt được công nhận cho phiên bản mới. Đánh giá đầu tiên của Phiên bản 6 sẽ bắt đầu từ ngày 01/04/2024 và tất cả các tổ chức phải hoàn thành đợt đánh giá nâng cấp lên Phiên bản 6 trước ngày 31/03/2025.

Tài liệu về quá trình nâng cấp phiên bản 6 đã được FSSC công bố, trong đó cung cấp chi tiết về các yêu cầu chuyển đổi và mô tả những sự thay đổi giữa phiên bản 5.1 và phiên bản 6.

Tổng quan về các thay đổi chính trong Phiên bản 6 của FSSC 22000 bao gồm việc sắp xếp lại các Danh mục Chuỗi Thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22003-1:2022, mở rộng phạm vi để bao gồm Thương mại và Môi giới (FII) và giảm bớt Farming và FSSC 22000-Quality khỏi chương trình. Ngoài ra, phiên bản mới tích hợp các yêu cầu về an toàn thực phẩm và văn hóa chất lượng, đưa ra các yêu cầu mới về kiểm soát chất lượng, thất thoát, lãng phí thực phẩm và quản lý thiết bị, tăng cường các yêu cầu bổ sung hiện có trong Phần 2 của kế hoạch, bao gồm quản lý chất gây dị ứng và giám sát môi trường. Phiên bản mới cũng làm rõ các yêu cầu đối với Quá trình Chứng nhận và bổ sung Mã QR trên chứng chỉ FSSC 22000 để cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc.

Tài liệu về FSSC 22000 Ver 6 có thể download tại đây

Nguồn: fssc.com