BRCGS Food Issue 9 – Đang được sửa đổi và sẽ ban hành vào tháng 8-2022

Được phát hành lần đầu tiên vào năm 1998, tiêu chuẩn này giúp các nhà sản xuất thực phẩm tập trung vào nhiều lĩnh vực bao gồm HACCP, truy xuất nguồn gốc, phòng chống gian lận thực phẩm, cam kết của lãnh đạo và văn hóa an toàn thực phẩm. Việc công nhận Tiêu chuẩn này đã tăng lên hàng năm, khiến tiêu chuẩn này phát triển trở thành chương trình an toàn thực phẩm lớn nhất toàn cầu. Việc sửa đổi Tiêu chuẩn đang được tiến hành với Phiên bản 9 sẽ được phát hành vào tháng 8 năm 2022.

Việc sửa đổi và phát triển các Tiêu chuẩn của BRCGS là trọng tâm trong công việc của BRCGS. Bằng cách xem xét các tiêu chuẩn của mình, BRCGS có thể đảm bảo rằng chúng kết hợp các xu hướng và hoạt động mới nhất trong ngành, kinh nghiệm thực tế và các phương pháp tốt nhất trong ngành. Quá trình sửa đổi cho phép BRCGS cập nhật những kỳ vọng đang phát triển, các yêu cầu quy định và nhu cầu của người tiêu dùng. Nó cung cấp cơ hội xây dựng dựa trên giá trị mà khách hàng và các bên liên quan của BRCGS thu được từ việc sử dụng các Tiêu chuẩn của BRCGS. Giá trị này đã được xác nhận trong một nghiên cứu gần đây do Đại học Birkbeck thực hiện.

Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm của BRCGS, tác động đến hơn 800 tỷ đô la Mỹ bán sản phẩm, là tiêu chuẩn đầu tiên được GFSI đối sánh, cũng như đưa ra các yêu cầu về văn hóa an toàn thực phẩm, xác định gian lận thực phẩm và giảm gánh nặng đánh giá thông qua các mô-đun bổ sung. BRCGS áp dụng một chương trình tuân thủ để đảm bảo các kết quả và kết quả kiểm toán nhất quán mà các thương hiệu có thể dựa vào. Tiêu chuẩn hiện được 30.000 cơ sở ở 130 quốc gia sử dụng và được 70% trong số 10 nhà bán lẻ hàng đầu toàn cầu, 60% trong số 10 nhà hàng phục vụ nhanh hàng đầu và 50% trong số 25 nhà sản xuất hàng đầu chấp nhận.

Phiên bản cuối cùng của tiêu chuẩn hiện đang được soạn thảo có tính đến các ý kiến từ cuộc tham vấn cộng đồng vào tháng 1 năm 2022, thu thập ý kiến từ các bên liên quan trong nước và quốc tế đại diện cho các nhà sản xuất thực phẩm, cơ quan quản lý, nhà bán lẻ, công ty dịch vụ thực phẩm, chủ sở hữu thương hiệu, cơ quan chứng nhận và các chuyên gia kỹ thuật độc lập. Cuộc họp nhóm làm việc cuối cùng đã diễn ra và bước tiếp theo của quy trình là hoàn thiện Tiêu chuẩn và hỗ trợ hướng dẫn khi bản cuối cùng đã sẵn sàng.

Quá trình sửa đổi đang được tiến hành để phát hành tiêu chuẩn vào ngày 1 tháng 8 năm 2022. BRCGS mong được kết nối với các cơ sở, đối tác và các bên liên quan của mình khi chuẩn bị cho Phiên bản 9 trong những tháng tới.

Mốc thời gian
Như với tất cả các bản sửa đổi của Tiêu chuẩn toàn cầu, phải có một giai đoạn chuyển tiếp giữa việc tham vấn, công bố Tiêu chuẩn hoàn chỉnh, hoàn thiện và thực hiện đầy đủ Tiêu chuẩn. Vì vậy:

  • Phiên bản 9 sẽ được ban hành vào tháng 8 năm 2022
  • Chứng nhận đối với theo Phiên bản 9 sẽ bắt đầu được đánh giá từ ngày 1 tháng 2 năm 2023.

OEMS Chuyển đổi số quy trình thật là đơn giản.

Doanh nghiệp bạn đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp BRCGS Food, hiện tại bộ quy trình của bạn đang được vận hành dạng bản in?

OEMS là một công cụ tuyệt vời giúp bạn chuyển đổi số bộ quy trình của mình một cách đơn giản và nhanh chóng, giúp bạn cắt giảm nhiều loại lãng phí liên quan đến việc vận hành quy trình.

Nếu bạn chuẩn bị xây dựng hệ thống quy trình, hãy xây dựng hệ thống quy trình trực tiếp trên OEMS để ngăn ngừa và loại trừ lãng phí ngay từ đầu.

Kênh Youtube giới thiệu về OEMS xem tại đây.

ISO 9001 – TIÊU CHUẨN THÀNH CÔNG TẠI VIỆT NAM

Nghiên cứu cho thấy hệ thống quản lý chất lượng (QMS) của ISO là công cụ hỗ trợ đắc lực thúc đẩy cải cách hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Đã gần 15 năm kể từ khi Việt Nam thực hiện bước đi táo bạo trong việc thực hiện ISO 9001, một trong những tiêu chuẩn phổ biến nhất trên thế giới, trong các cơ quan và tổ chức quản lý nhà nước của mình.

Với mục đích mang lại lợi ích và hiệu quả trên các dịch vụ công, một đánh giá gần đây đã khẳng định giá trị của ISO QMS trong các hoạt động quản lý nhà nước phục vụ các tổ chức và cá nhân.

Thành viên ISO tại Việt Nam, STAMEQ, nhận thấy rằng các tiêu chuẩn ISO đã hỗ trợ các mục tiêu phát triển của đất nước.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã có những hiệu quả thiết thực phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế của Việt Nam, hỗ trợ đắc lực cho chương trình cải cách hành chính của Chính phủ.

Năm 2021, ISO 9001: 2015 đã được nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm duy trì xem xét và xác nhận là Hệ thống quản lý chất lượng hàng đầu thế giới. Tại Việt Nam, việc sử dụng tiêu chuẩn này (như TCVN ISO 9001) đã được chứng minh là giúp chính quyền địa phương duy trì mức độ dịch vụ cao đồng thời với việc cải thiện tính bền vững.

Là một phần trong quá trình đánh giá của mình, STAMEQ tin rằng ISO 9001 cung cấp các mô hình và công cụ chẩn đoán để thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện sẽ góp phần làm cho chính quyền địa phương trở nên hiệu quả và đáng tin cậy.

Một số kết quả và lợi ích chính quan sát được trong 5 năm qua bao gồm hệ thống các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước nhằm xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ở hầu hết các bộ và khu vực (91% các bộ và 98,4 % vùng).

Bên cạnh việc triển khai hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện cả về nghiệp vụ, quản lý nhà nước và chế độ tài chính, phương pháp tiếp cận bài bản đã được áp dụng nhằm đơn giản hóa, rút ngắn thủ tục, thời gian xử lý trên tất cả các loại hình tổ chức.

Việc sử dụng QMS của ISO được coi là một đóng góp lớn nhằm cải thiện dịch vụ công, cung cấp cách tiếp cận hài hòa, “một cửa” đối với các quy định của chính phủ, công nhận tính minh bạch và đơn giản là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và sự hài lòng trong các dịch vụ công.

Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc số hóa và quản lý hồ sơ công vụ, ISO 9001 đã và đang chứng tỏ là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước. Đây là những bước quan trọng khi Việt Nam bắt đầu xây dựng hệ thống chính phủ điện tử và tiếp tục số hóa các quy trình, thủ tục hành chính nhà nước.

Việc sử dụng ISO 9001 đã có hiệu quả trên mọi mặt, với những lợi ích cụ thể được quan sát thấy trong các lĩnh vực được coi là nhạy cảm từ góc độ xã hội như phân bổ quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký và chứng nhận khai sinh.

Nghiên cứu cho thấy trong các bộ, ngành và khu vực, sự quan tâm đến việc áp dụng ISO 9001 đã tăng lên hàng năm trong vòng 5 năm qua. Đồng thời, hoạt động thanh tra và báo cáo đã được khẳng định là yếu tố hỗ trợ quan trọng để đạt điểm cao trong xếp hạng đánh giá đồng cấp (CCHC), một chỉ số về cải cách hành chính hướng tới cải thiện không ngừng dịch vụ hành chính ở Việt Nam.

Nguồn: iso.org

OEMS Chuyển đổi số quy trình thật là đơn giản.

Doanh nghiệp bạn đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001:2015, hiện tại bộ quy trình của bạn đang được vận hành dạng bản in?

OEMS là một công cụ tuyệt vời giúp bạn chuyển đổi số bộ quy trình của mình một cách đơn giản và nhanh chóng, giúp bạn cắt giảm nhiều loại lãng phí liên quan đến việc vận hành quy trình.

Nếu bạn chuẩn bị xây dựng hệ thống quy trình, hãy xây dựng hệ thống quy trình trực tiếp trên OEMS để ngăn ngừa và loại trừ lãng phí ngay từ đầu.

Kênh Youtube giới thiệu về OEMS xem tại đây.

OEMS Chuyển đổi số quy trình thật đơn giản – Giới thiệu chung

OEMS là một công cụ được tích hợp vào phần mềm bảng tính LibreOffice Calc của bộ phần mềm mã nguồn mở LibreOffice, sử dụng cơ sở dữ liệu PostgreSQL, giúp việc chuyển đổi số quy trình được thực hiện đơn giản, nhanh chóng, phù hợp với bối cảnh thực tế của doanh nghiệp và đặc biệt được triển khai với chi phí thấp.

Tài liệu bên dưới cung cấp thông tin giới thiệu chung về OEMS, các điểm mạnh, điểm yếu, tính năng chính, yêu cầu tối thiểu và cách thức triển khai.

PHÍ BAO NHIÊU?
OEMS sử dụng:
1. LibreOffice: Free License Fee – www.libreoffice.org
2. Python 3: Free License Fee – www.python.org
3. FastAPI: Free License Fee – https://github.com/tiangolo/fastapi
4. PostgreSQL – Free License Fee – www.postgresql.org
5. Uvicorn – Free License Fee – https://www.uvicorn.org/
Vì vậy OEMS cũng FREE LICENSE FEE

Loạt videos giới thiệu về OEMS xem tại đây

OEMS chuyển đổi số quy trình thật đơn giản

OEMS là một công cụ giúp chuyển đối số mọi loại quy trình thật đơn giản, và cực kỳ nhanh chóng. Với OEMS bạn hoàn toàn chủ động trong việc chuyển đổi số các quy trình đặc thù của mình. Video bên dưới minh hoạ cách thức vận hành của OEMS.

Cách thức thiết kế biểu mẫu trên OEMS để vận hành tự động mà không cần viết bất kỳ một dòng code nào.

Đăng ký Vai trò, phân quyền, luồng công việc và người dùng trên OEMS một cách dễ dàng để vận hành quy trình tự động.

Tra cứu hồ sơ trên OEMS dễ dàng và nhanh chóng. OEMS trang bị 02 công cụ tìm kiếm và tra cứu hồ sơ.

Tạo và gửi hồ sơ trên OEMS thật dễ dàng, bạn không cần phải gửi mail hay gửi file biểu mẫu nữa.

Chèn QRCode vào biểu mẫu. Tính năng này giúp bạn kết hợp sử dụng QRCode để tra cứu, nhập dữ liệu vào các công đoạn tiếp theo.

Truy vấn & trích lọc thông tin trên OEMS để thực hiện các báo cáo phân tích dữ liệu.

Xem thêm các video tại đây

Ebook giới thiệu về OEMS xem tại đây

PHÍ BAO NHIÊU?
OEMS sử dụng:
1. LibreOffice: Free License Fee – www.libreoffice.org
2. Python 3: Free License Fee – www.python.org
3. FastAPI: Free License Fee – https://github.com/tiangolo/fastapi
4. PostgreSQL – Free License Fee – www.postgresql.org
5. Uvicorn – Free License Fee – https://www.uvicorn.org/
Vì vậy OEMS cũng FREE LICENSE FEE

Làm thế nào để chuyển đổi số nhanh và hiệu quả?

Thưa Quý Anh/Chị,

Đội ngũ chuyên gia của TDC chúng tôi đã sử dụng 20 năm kinh nghiệm tư vấn thiết lập các hệ thống quản lý theo quy trình để thiết kế bộ công cụ OEMS – OPEN EFFECTIVE MANAGEMENT SYSTEM nhằm giải quyết các vấn đề đau đầu của các CEO / Chủ doanh nghiệp SME đang gặp phải mà các phần mềm khác chưa giải quyết được, có thể là do vấn đề chi phí hoặc thời gian.

OEMS giúp các doanh nghiệp quản lý “Hiệu quả tức thì” từng công việc, từng quá trình, hoạt động, bộ phận, cá nhân, đơn hàng, dự án, hay hợp đồng,…

OEMS giúp việc chuyển đổi thực hiện với 03 bước cực kỳ đơn giản

Với OEMS bạn hoàn toàn có khả năng tự thiết kế chuyển đổi bất kỳ một quy trình, biểu mẫu cụ thể nào được thực hiện đơn giản & nhanh chóng với các bước sau:

  • Bước 1: Đăng ký các VAI TRÒ (chỉ áp dụng đối với các vai trò chưa được đăng ký).
  • Bước 2: Đăng ký NGƯỜI DÙNG (chỉ áp dụng đối với người dùng chưa được đăng ký).
  • Bước 3: Thiết kế BIỂU MẪU theo đúng nhu cầu sử dụng của bạn.
  • Bước 4: Định nghĩa DỮ LIỆU cho biểu mẫu [dễ như ăn kẹo :-)]
  • Bước 5: Đăng ký PHÂN QUYỀN cho từng vai trò đã đăng ký
  • Bước 6: Đăng ký LUỒNG THÔNG TIN cho từng biểu mẫu
  • Bước 7: Phê duyệt & ban hành sử dụng

Vậy để có thông tin chi tiết hơn về lợi ích, cách áp dụng & chuẩn bị như thế nào khi triển khai chuyển đổi số hệ thống quy trình & biểu mẫu bằng OEMS, Anh/Chị dành khoảng 30 phút để xem nội dung tiếp theo của eBook này.

Lam the Nao de Chuyen Doi S… by phamxtien3741

PHÍ BAO NHIÊU?
OEMS sử dụng:
1. LibreOffice: Free License Fee – www.libreoffice.org
2. Python 3: Free License Fee – www.python.org
3. FastAPI: Free License Fee – https://github.com/tiangolo/fastapi
4. PostgreSQL – Free License Fee – www.postgresql.org
5. Uvicorn – Free License Fee – https://www.uvicorn.org/
Vì vậy OEMS cũng FREE LICENSE FEE

21 CHIẾN THUẬT KAIZEN TẠO HIỆU QUẢ TỨC THÌ.

Để khách hàng tin tưởng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp mình, từ đó nâng cao doanh thu và lợi nhuận.

Anh chị hãy thực hiện 21 CHIẾN THUẬT KAIZEN tập trung 7 yếu tố P (Product, Price, Place, Promotion, Physical evidence, Process, People) sau đây :

I/ Product (sản phẩm):1. Kaizen xác định đúng khách hàng mục tiêu2. Kaizen thiết kế ý tưởng và thiết kế sản phẩm3. Kaizen sản phẩm độc đáo theo phương thức của Do Thái tạo hiệu quả tức thì.

II/ Price (giá cả):4. Kaizen cách định giá5. Kaizen cắt giảm lãng phí dễ nhất, nhanh nhất mọi nhân viên đều làm được để giá cạnh tranh, lợi nhuận vẫn cao nhất.6. Kaizen cắt giảm các loại “CHI THỰC SỰ LÀ PHÍ” trong doanh nghiệp.

III/ Place (kênh phân phối): 7. Kaizen vị thế của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.8. Kaizen cách tìm ra các kênh bán hàng hiệu quả.9. Kaizen việc tập trung bán hàng tạo doanh thu và lợi nhuận

IV/ Promotion (quảng bá):10. Kaizen cách truyền thông & quảng bá hiệu quả đến khách hàng.11. Kaizen cách để khách hàng ấn tượng & nhớ đến thương hiệu và nhãn hàng của bạn.12. Kaizen nội dung truyền thông đúng sự thật để khách hàng nhớ & ấn tượng.

V/ Physical evidence (bằng chứng cụ thể): 13. Kaizen tập trung USP (Unique Selling Point) – Lợi điểm bán hàng độc nhất của sản phẩm & dịch vụ so với đối thủ cạnh tranh.14. Kaizen nâng cao khả năng làm đúng ngay từ đầu tại các điểm khách hàng tiếp xúc.15. Kaizen nâng cao trải nghiệm khách hàng tuyệt hảo tạo niềm tin tuyệt đối.

VI/ Process (quá trình): 16. Kaizen các quá trình tập trung theo PDCA phù hợp với văn hóa và môi trường Việt Nam.17. Kaizen tập trung vào hệ thống để phòng ngừa sai lầm tiềm ẩn có thể xảy ra cũng như chống tái diễn sai lầm đã xảy ra.18. Nhân rộng kaizen thành công trong doanh nghiệp.

VII/ People (con người):19. Kaizen cách chọn người phù hợp với văn hóa riêng của doanh nghiệp mình.20. Kaizen cách khích lệ & động viên nhân viên 21. Kaizen cách để người khác tin tưởng mình.

Đó là toàn bộ 21 chiến thuật tôi sẽ chia sẻ cụ thể trong chương trình đặc biệt cuối năm 2020:

“KAIZEN 7P ĐỘT PHÁ TẠO THÀNH CÔNG” 21CHIẾN THUẬT KAIZEN TẠO HIỆU QUẢ TỨC THÌ.

THÔNG TIN KHÓA HỌC:

I/ Đối tượng: CEO, Chủ Doanh nghiệp, các cấp quản lý

II/ Thời gian: từ 8g00-17g00 ngày 26/12/2020 (01 ngày).

III/ Người đào tạo: MBA Trần Đình Cửu – Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Tư Vấn Trần Đình Cửu, với trên 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo.

IV/ Địa điểm đào tạo: Công ty TNHH Tư Vấn Trần Đình Cửu. Tại địa chỉ: 163A-165 đường Bàu Cát 1, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM .

V/ Chi phí: Đăng ký và thanh toán trước ngày 18/12, sẽ nhận được 3 quà tặng đặc biệt:1. Kinh phí chỉ còn 1.000.000 đ/ 1 người. 2. Coaching sau khi học: 3 đợt, mỗi đợt là 01 giờ/ doanh nghiệp, để áp dụng kaizen thực tế 7 yếu tố P vào doanh nghiệp, trị giá 10.000.000 đ (hỗ trợ không tính phí) 3. Tặng sách “KAIZEN HIỆN TRƯỜNG – HIỆU QUẢ TỨC THÌ” (sách hơn 300 trang, do Ông Trần Đình Cửu viết dựa trên thực tế kinh nghiệm 26 năm tư vấn).

THÔNG TIN LIÊN HỆ:- Ms Nguyễn Thị Thu Hồng. – Điện thoại: 0931.436.471- Email: daotao@trandinhcuu.comChúc Anh Chị khỏe & thành công!Trần Đình Cửu

39ThuHong Nguyen, Tran Van Long và 37 người khác3 bình luận6 lượt chia sẻThíchBình luậnChia sẻ