Kaizen hiện trường hiệu quả tức thì

Theo Tom Ziglar: “Cách nhanh nhất để đạt được thành công là thay thế những thói quen xấu bằng những thói quen tốt”.

Tài liệu huấn luyện quản trị doanh nghiệp

Các bạn thân mến, Kaizen chính là công cụ đưa ra các giải pháp giúp con người thay đổi các thói quen xấu thành các thói quen mới tốt hơn. Dựa trên bối cảnh của từng công ty, của từng người, chúng ta thực hiện Kaizen và phát triển mạnh mẽ các thói quen tốt nhằm giúp các cá nhân cũng như doanh nghiệp phát triển thành công và bền vững.

MBA Trần Đình Cửu