Tạo ChatGPT Prompt

ChatGPT là một công cụ hữu ích cho việc tạo ra các bản văn tự động hoàn chỉnh và hợp lý. Việc viết Prompt là một yếu tố quan trọng để đạt được kết quả tốt nhất. Prompt cần được viết chính xác và sắp xếp các từ làm nền tảng cho chatGPT có thể hiểu những ý muốn của bạn. Prompt cũng cần được định hướng về một cách rõ ràng để tránh lãng phí thời gian và những kết quả bị sai lệch. Việc viết Prompt chỉ định sẽ giúp chatGPT dễ dàng hiểu những ý muốn của bạn và tạo ra những bản văn chất lượng cao.

Sử dụng khung Prompt khi tạo Prompt cho ChatGPT. Các khung cung cấp cấu trúc và sự rõ ràng cho quá trình tạo nhanh. Nó phá vỡ quá trình tạo Prompt thành các bước rõ ràng và khác biệt. Tôi đã tạo khung bên dưới (CRISPE) để sử dụng và thử nghiệm ChatGPT của riêng tôi.

Khung Prompt theo cấu trúc CRISPE

Capacity and Role: ChatGPT nên đóng vai trò (hoặc những vai trò) nào?Insight: Cung cấp thông tin chi tiết, bối cảnh theo yêu cầu của bạn.
Statement: Bạn đang yêu cầu ChatGPT làm gì.


Personality: Phong cách, cá tính hoặc cách bạn muốn ChatGPT phản hồi. Experiment: Yêu cầu ChatGPT cung cấp nhiều ví dụ cho bạn.

Cách xây dựng Prompt >> Ví dụ CRISPE

Prompt cuối cùng là:

Đóng vai là một chuyên gia về phát triển phần mềm về chủ đề khuôn khổ máy học và một chuyên gia viết blog. Đối tượng của blog này là các chuyên gia kỹ thuật, những người quan tâm đến việc tìm hiểu về những tiến bộ mới nhất trong học máy. Cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về các khung máy học phổ biến nhất, bao gồm cả điểm mạnh và điểm yếu của chúng. Bao gồm các ví dụ thực tế và nghiên cứu điển hình để minh họa cách các khuôn khổ này đã được sử dụng thành công trong các ngành khác nhau. Khi trả lời, hãy kết hợp các phong cách viết của Andrej Karpathy, Francois Chollet, Jeremy Howard và Yann LeCun. Tôi sẽ tinh chỉnh điều này bằng cách nói Hãy cho tôi một ví dụ khác hoặc Đưa cho tôi nhiều ví dụ và Prompt khác bên dưới .

Sửa lỗi viết không có hồn

 1. Khuyến khích sự sáng tạo: “Viết lại tài liệu hiện có để làm cho tài liệu giàu trí tưởng tượng, hấp dẫn và độc đáo hơn.”
 2. Tập trung vào cách kể chuyện: “Chuyển đổi tài liệu hiện có thành một câu chuyện hấp dẫn làm nổi bật những thách thức phải đối mặt và các giải pháp được cung cấp.”
 3. Sử dụng ngôn ngữ thuyết phục: “Tinh chỉnh tài liệu hiện có bằng cách kết hợp ngôn ngữ và kỹ thuật thuyết phục để làm cho tài liệu trở nên thuyết phục và có tác động hơn.”
 4. Nhấn mạnh cảm xúc: “Thêm ngôn ngữ cảm xúc và chi tiết cảm giác vào tài liệu hiện có để làm cho tài liệu trở nên dễ hiểu và hấp dẫn hơn.”
 5. Sử dụng các chi tiết cảm quan: “Tinh chỉnh tài liệu hiện có bằng cách thêm các chi tiết cảm quan và ngôn ngữ mô tả để làm cho tài liệu trở nên sống động và thu hút người đọc.”
 6. Làm cho nội dung ngắn gọn: “Tinh chỉnh tài liệu hiện có bằng cách loại bỏ thông tin không cần thiết và làm cho tài liệu ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề hơn.”
 7. Đánh dấu các điểm chính: “Viết lại tài liệu hiện có để nhấn mạnh các điểm chính và làm cho chúng có tác động hơn.”
 8. Sử dụng ngôn ngữ sinh động: “Tinh chỉnh tài liệu hiện có bằng cách sử dụng ngôn ngữ sinh động và các tính từ mô tả để làm cho tài liệu hấp dẫn hơn.”
 9. Tạo cảm giác khẩn cấp: “Hoàn thiện tài liệu hiện có bằng cách thêm cảm giác khẩn cấp và nhấn mạnh nhu cầu hành động ngay lập tức.”
 10. Giải quyết các phản đối: “Tinh chỉnh tài liệu hiện có bằng cách dự đoán và giải quyết các phản đối tiềm ẩn đối với nội dung.”
 11. Cá nhân hóa nội dung: “Tinh chỉnh tài liệu hiện có bằng cách cá nhân hóa ngôn ngữ và làm cho tài liệu dễ tiếp cận hơn với người đọc.”

Tăng khả năng đọc

 1. Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và súc tích: “Giải thích các khái niệm kỹ thuật bằng thuật ngữ đơn giản.”
 2. Thêm công cụ hỗ trợ trực quan: “Sử dụng mermaid.js, bạn có thể đưa vào các sơ đồ để minh họa các khái niệm phức tạp”
 3. Sử dụng tiêu đề và tiêu đề phụ: “Chia tài liệu thành các phần có tiêu đề và tiêu đề phụ rõ ràng.”
 4. Làm nổi bật các điểm chính: “Nhấn mạnh thông tin quan trọng bằng văn bản in đậm hoặc in nghiêng.”
 5. Thêm các ví dụ thực tế: “Bao gồm các nghiên cứu điển hình hoặc ví dụ trong thế giới thực để làm cho các khái niệm trở nên dễ hiểu hơn.”
 6. Sử dụng định dạng rõ ràng và nhất quán: “Sử dụng phông chữ, cỡ chữ và bố cục nhất quán trong toàn bộ tài liệu.”
 7. Bao gồm phép loại suy và phép so sánh: “Giải thích các ý tưởng phức tạp bằng cách sử dụng phép loại suy hoặc phép so sánh.”
 8. Sử dụng giọng nói tích cực: “Viết bằng giọng nói tích cực để làm cho câu hấp dẫn hơn và dễ theo dõi hơn.”

Nguồn: https://github.com/mattnigh/ChatGPT3-Free-Prompt-List.