THIẾT LẬP MỤC TIÊU: CHÌA KHÓA QUAN TRỌNG ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH CÔNG BỀN VỮNG

Trong thế giới kinh doanh cạnh tranh hiện nay, việc đạt được thành công không chỉ là một ước mơ mơ hồ mà là một cuộc hành trình đòi hỏi sự xác định rõ ràng và hướng dẫn thông minh. Trong bối cảnh đó, thiết lập mục tiêu đã trở thành chìa khóa quan trọng để đạt được thành công bền vững trong hoạt động kinh doanh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá tầm quan trọng của việc thiết lập mục tiêu và chia sẻ những chiến lược để tạo ra những mục tiêu liên kết và hiệu quả.

Thiết lập mục tiêu thông minh: Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy xác định mục tiêu của bạn một cách cụ thể và có thể đo lường được. Sử dụng phương pháp SMART – Cụ thể (Specific), Có thể đo lường (Measurable), Đạt được (Achievable), Phù hợp (Relevant) và Có thời hạn (Time-bound) để định nghĩa mục tiêu. Bằng cách này, bạn sẽ có mục tiêu rõ ràng và hiểu rõ những bước cần thực hiện để đạt được mục tiêu đó.

Liên kết với mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp: Để đảm bảo tính liên kết và sự nhất quán, hãy tạo ra mối liên kết giữa các mục tiêu cụ thể và mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp. Mục tiêu cá nhân của từng thành viên nên tương thích với mục tiêu chung của tổ chức. Điều này đảm bảo rằng mọi nỗ lực đều hướng về cùng một mục tiêu và đóng góp vào sự phát triển toàn diện của công ty.

Chia nhỏ mục tiêu: Để duy trì động lực và đo lường tiến độ, hãy phân chia những công việc lớn thành những bước nhỏ hơn và thiết lập mục tiêu ngắn hạn để đạt được mục tiêu chung. Bằng cách này, bạn có thể theo dõi tiến trình và điều chỉnh khi cần thiết, đồng thời duy trì sự tập trung và hướng dẫn trong quá trình làm việc.

Giao tiếp và cộng tác: Để đảm bảo tính liên kết và hiệu quả, giao tiếp và cộng tác là yếu tố không thể thiếu. Chia sẻ mục tiêu, tạo ra sự đồng thuận và khuyến khích việc chia sẻ thông tin giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. Điều này sẽ tạo ra một môi trường làm việc tích cực và khuyến khích sự hợp tác và đóng góp của tất cả các thành viên.

Thiết lập mục tiêu là một yếu tố quan trọng để đạt được thành công trong hoạt động kinh doanh. Bằng cách xác định mục tiêu cụ thể và có thể đo lường, liên kết chúng với mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp, thiết lập mục tiêu ngắn hạn và tạo ra một môi trường giao tiếp và cộng tác tích cực, chúng ta có thể tạo ra lối đi thành công cho doanh nghiệp của mình. Hãy đặt mục tiêu và hành động ngay bây giờ để đạt được thành công mà bạn mong muốn.

Phạm Xuân Tiến.

HOẠCH ĐỊNH CHO SỰ THAY ĐỔI TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Trong thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh ngày nay, việc đối mặt với sự thay đổi trong quản lý chất lượng đã trở thành một thách thức không thể tránh khỏi. Nhiều nhà quản lý cảm thấy lo lắng khi đối mặt với sự thay đổi vì chưa tìm ra một cách tiếp cận hợp lý để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của hệ thống quản lý. Bằng cách thực hiện các bước đơn giản và hiệu quả, chúng ta có thể đạt được sự thay đổi và thành công trong quản lý chất lượng.

Hoạch định cho sự thay đổi là một yếu tố quan trọng để đạt được mục tiêu trong quản lý chất lượng. Đầu tiên, việc xác định rõ mục tiêu mà chúng ta muốn đạt được là điều cần thiết. Khi mục tiêu được đặt ra một cách rõ ràng, chúng ta sẽ biết được hướng đi và các bước cần thiết để thực hiện sự thay đổi. Sự chuẩn bị cẩn thận và kế hoạch chi tiết là chìa khóa để đạt được thành công trong quản lý chất lượng.

Để thực hiện sự thay đổi trong quản lý chất lượng một cách hiệu quả, chúng ta có thể tuân thủ các bước sau:

1. Đánh giá và phân tích

Đầu tiên, chúng ta cần đánh giá hệ thống quản lý hiện tại của mình. Xác định những điểm mạnh và điểm yếu để tạo ra một bản đồ đường đi cho sự cải thiện. Điều này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại và xác định những yếu tố cần thay đổi.

2. Tham gia và cam kết

Thành công của bất kỳ sự thay đổi nào phụ thuộc vào sự tham gia và cam kết của tất cả mọi người trong tổ chức. Đảm bảo rằng tất cả các thành viên đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc thay đổi và cam kết thực hiện nó. Tạo ra một môi trường đồng lòng và khuyến khích sự hợp tác để đạt được mục tiêu chung.

3. Triển khai và theo dõi

Sau khi hoạch định đã hoàn thành, đến lúc triển khai thực hiện. Chúng ta cần tuân thủ kế hoạch và kiểm soát tiến độ. Đồng thời, thường xuyên theo dõi và đánh giá hiệu quả của sự thay đổi để có thể điều chỉnh và cải thiện nếu cần thiết.

Thay đổi không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà còn là cơ hội để phát triển và đạt được thành công. Bằng cách hoạch định và thực hiện sự thay đổi trong hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp một cách chặt chẽ, chúng ta có thể tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả và đạt được năng suất cao.

Điều quan trọng là không ngại thay đổi và áp dụng các biện pháp cần thiết để cải thiện chất lượng và năng suất. Điều này không chỉ mang lại lợi ích ngay lập tức mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển và thành công bền vững trong tương lai.

Vậy hãy bắt đầu từ ngay bây giờ. Hãy hoạch định một kế hoạch rõ ràng và xác định mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt được. Đồng thời, đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong tổ chức thấu hiểu và cam kết thực hiện sự thay đổi. Thực hiện các biện pháp cần thiết và theo dõi quá trình tiến triển để đảm bảo rằng chúng ta đang đi đúng hướng.

Đổi mới và thành công trong quản lý chất lượng không chỉ là một ý tưởng mơ hồ. Đó là một khái niệm có thể biến thành hiện thực nếu chúng ta có đủ quyết tâm và sẵn lòng đối mặt với thách thức. Hãy tận dụng cơ hội này để nâng cao năng suất, chất lượng và thành công của doanh nghiệp.

Chỉ khi chúng ta tận dụng và áp dụng những nguyên tắc và phương pháp hiệu quả, chúng ta mới có thể đạt được sự thay đổi đáng kể và tạo ra một sự khác biệt đối với doanh nghiệp của chúng ta. Hãy truyền cảm hứng cho nhau và thúc đẩy sự phát triển không ngừng nghỉ. Thành công chờ đón chúng ta nếu chúng ta dám thay đổi và hành động ngay bây giờ.

Hãy bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay và chứng kiến sự thay đổi tích cực trong doanh nghiệp của bạn.

Phạm Xuân Tiến

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN – CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CỦA QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Trong thế giới kinh doanh cạnh tranh ngày nay, việc xây dựng và duy trì một hệ thống quản trị chất lượng hiệu quả là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp. Và trong hành trình này, phân công trách nhiệm và quyền hạn đóng một vai trò không thể thiếu. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã chỉ ra sự quan trọng của việc thiết lập và thực hiện chính sách và quy trình phân công trách nhiệm và quyền hạn một cách rõ ràng và minh bạch.

Theo ISO 9001:2015, phân công trách nhiệm và quyền hạn là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng. Điều này đòi hỏi lãnh đạo cao nhất của tổ chức phải xác định và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân hoặc phòng ban, đồng thời đảm bảo rằng mọi người hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình thông qua việc trao đổi thông tin có hiệu lực.

Trách nhiệm và quyền hạn không chỉ thuộc về lãnh đạo cao nhất. ISO 9001:2015 cho phép ủy quyền trách nhiệm và quyền hạn cho các cấp quản lý khác trong tổ chức. Tuy nhiên, lãnh đạo cao nhất vẫn chịu trách nhiệm tổng thể đối với hệ thống quản lý chất lượng. Điều quan trọng là đảm bảo rằng quyền hạn có thể được ủy quyền, nhưng trách nhiệm và trách nhiệm giải trình vẫn thuộc về lãnh đạo cao nhất.

Để thực hiện phân công trách nhiệm và quyền hạn một cách hiệu quả, các doanh nghiệp cần thiết lập một cơ cấu tổ chức rõ ràng và minh bạch. Sử dụng các tài liệu như mô tả công việc, hướng dẫn công việc, phân công nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức giúp nhân viên hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình. Đồng thời, việc đào tạo và phát triển nhân viên cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện phân công trách nhiệm và quyền hạn một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Phân công trách nhiệm và quyền hạn không chỉ tạo ra sự minh bạch và trách nhiệm trong tổ chức, mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vì vậy, tôi kêu gọi các CEO, chủ doanh nghiệp và các quản lý cấp trung hãy thực hiện phân công trách nhiệm và quyền hạn một cách rõ ràng, minh bạch và hiệu quả. Đảm bảo rằng mọi người trong tổ chức hiểu rõ nhiệm vụ của mình và có đủ kiến thức, kỹ năng để thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp.

Hãy xem phân công trách nhiệm và quyền hạn như chìa khóa thành công của hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tận dụng các hướng dẫn và yêu cầu của tiêu chuẩn này để xây dựng một tổ chức vững mạnh, nâng cao hiệu suất và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Dùng các công cụ như mô tả công việc, hướng dẫn công việc và phân công nhiệm vụ để định rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng cá nhân hoặc phòng ban. Đồng thời, đầu tư vào đào tạo và phát triển nhân viên để đảm bảo họ có đủ kỹ năng và kiến thức cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc.

Hãy nhớ rằng phân công trách nhiệm và quyền hạn không chỉ giúp tăng cường tính hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, mà còn tạo ra một môi trường làm việc minh bạch, trách nhiệm và phát triển bền vững. Hãy hành động ngay bây giờ và đặt phân công trách nhiệm và quyền hạn vào trung tâm của chiến lược quản lý chất lượng của bạn.

Phân công trách nhiệm và quyền hạn là một yếu tố quan trọng trong quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Để đạt được tính hiệu quả và thành công, lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp cần xác định và giao nhiệm vụ cụ thể, đồng thời đảm bảo rằng nhân viên hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình. Sử dụng các công cụ như mô tả công việc, hướng dẫn công việc và đào tạo nhân viên để thực hiện phân công trách nhiệm và quyền hạn một cách hiệu quả. Điều này sẽ giúp tạo ra một tổ chức minh bạch, trách nhiệm và phát triển bền vững, đồng thời nâng cao hiệu suất và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Phạm Xuân Tiến
0903.495.804

GIÚP KHÁCH HÀNG THÀNH CÔNG LÀ GIÚP MÌNH THÀNH CÔNG

Thưa các Bạn!

Doanh nghiệp chúng ta có hai nhiệm vụ rất quan trọng. Nhiệm vụ thứ nhất là giúp khách hàng thành công và nhiệm vụ thứ hai chúng ta phải có lợi nhuận để thành công. Chúng ta cùng nhớ:

“KHÁCH HÀNG THÀNH CÔNG
MÌNH SẼ THÀNH CÔNG
NHƯNG PHẢI BIẾT CÁCH
KHÔNG BIẾT THÌ NGUY”

Nếu ta chỉ tập trung làm mọi thứ để khách hàng thành công mà không biết cách làm, bất chấp mọi chi phí thì doanh nghiệp của chúng ta sẽ phá sản ngay trong “ VÀI NỐT NHẠC”.

Vậy nhiệm vụ thứ nhất, để giúp khách hàng thành công, đòi hỏi chúng ta phải làm sao thuyết phục khách hàng tin tưởng và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng ta? Thưa các bạn, có ba cách để làm:

  1. Cải tiến, kaizen, sáng tạo sản phẩm “DUY NHẤT – ĐỘC LẠ” chỉ mình chúng ta có,  giải quyết vấn đề của khách hàng và đáp ứng nhu cầu của họ.
  2. Cải tiến, kaizen sản phẩm, dịch vụ có những giá trị, lợi ích tạo khác biệt vượt trội so với đối thủ cạnh tranh. Điều này sẽ giúp chúng ta thu hút khách hàng và xây dựng một động lực cạnh tranh mạnh mẽ.
  3. Sản phẩm, dịch vụ của chúng ta có các giá trị, lợi ích tương tự với đối thủ cạnh tranh, nhưng chúng ta có chi phí thấp hơn và bán giá thấp hơn, hấp dẫn khách hàng.

Để thực hiện 3 cách nêu trên nhằm giúp khách hàng thành công, chúng ta phải có kinh phí, nguồn lực cần đầu tư để tạo sự khác biệt. Chúng ta phải biết cách làm, không khéo sẽ làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận, thậm chí “LỖ” thì quá nguy hiểm. Đó chính là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng thứ hai của chúng ta là phải đảm bảo có lợi nhuận tốt và ổn định.

Vậy phải làm thế nào? Đơn giản thôi bạn, hãy tập trung cắt giảm chi phí lãng phí hiện đang xảy ra tại các hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi bạn cắt giảm chi phí lãng phí, bạn sẽ có kinh phí, ngân sách để đầu tư vào các hoạt động kaizen, cải tiến, sáng tạo nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng tuyệt vời, giúp khách hàng thành công. Đây chính là sản xuất kinh doanh “TINH GỌN”

Thưa các bạn, chương trình đào tạo:

“CÔNG TY TINH GỌN – KHÁC BIỆT – PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH”

sẽ hướng dẫn bạn tạo khác biệt, nhằm giúp “ Khách hàng thành công và Bạn cũng thành công” qua việc tập trung cải tiến 27 hạng mục đã được tôi đúc kết dựa trên 27 năm kinh nghiệm tư vấn hơn 1237 doanh nghiệp.

Vì vậy, hãy hành động ngay bây giờ để đạt được 2 nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp, bằng cách đăng ký theo đường link: https://forms.gle/EMLTpqL9Cdmu8geN8

Chúc các bạn thành công & phát triển!
Trần Đình Cửu.
0913.918.854

Giải quyết bài toán tối ưu doanh nghiệp:

TRIỆT TIÊU NVA & CỰC TIỂU HÓA BVA

Một doanh nghiệp đang hoạt động ổn định, nhìn vào chúng ta thấy mọi việc cũng ổn, nhưng khi nhìn kỹ một chút, chúng ta sẽ thấy nó thực sự không ổn, có rất nhiều hoạt động lãng phí hiện hữu đang “ĐỐT TIỀN” của chúng ta. Trong doanh nghiệp có 3 loại hoạt động:

  1. Hoạt động tạo giá trị thực sự cho khách hàng (RVA – Real Value Added). Ví dụ, thao tác máy in chữ lên bao bì sắc nét, đúng tiêu chuẩn của khách hàng. Đây là loại hoạt động tạo ra giá trị khách hàng cần, họ sẵn sàng chi tiền cho doanh nghiệp bạn.
  2. Hoạt động không tạo giá trị cho khách hàng, nhưng doanh nghiệp bạn rất cần để vận hành công việc hàng ngày (BVA – Business Value Added). Ví dụ các hoạt động chuẩn bị, thu thập số liệu, thống kê… Đây là các hoạt động khách hàng không quan tâm, họ không sẵn sàng chi tiền cho các thứ hoạt động này. Những hoạt động này chủ yếu phục vụ cho doanh nghiệp bạn.
  3. Hoạt động không tạo giá trị cho khách hàng và cũng không tạo giá trị cho doanh nghiệp (NVA – Non Value Added). Ví dụ làm sai hỏng, sửa chữa, làm lại, chờ đợi, di chuyển quá nhiều, hồ sơ qua nhiều tầng lớp xem xét phê duyệt….. Đây là các hoạt động khách hàng không cần, doanh nghiệp cũng không cần, nhưng nó cứ tồn tại hàng ngày tại nơi làm việc gây lãng phí, “ĐỐT TIỀN” của chúng ta.

Vì vậy, chúng ta cần kaizen triệt tiêu các “NVA” và cực tiểu hóa “BVA”.

Giải pháp tôi xin chia sẻ đến bạn là hãy tập trung kaizen 27 hạng mục sau theo chu trình PDCA (Plan – Do – Check – Act):

A. Kaizen thiết lập các tài liệu định hướng doanh nghiệp (Plan)

1. Xác định khách hàng chính và thị trường chính dựa trên bối cảnh hiện tại.
2. Thiết kế điểm khác biệt độc đáo thu hút khách hàng  – Năng lực cốt lõi & tích hợp việc giải quyết vấn đề của khách hàng (LỜI HỨA).
3. Thiết kế các giá trị cốt lõi để phân loại, chọn lựa, tuyển dụng nhân viên ĐÚNG NGƯỜI – ĐÚNG VỊ TRÍ.
4. Thiết kế bản đồ cạnh tranh: xác định các quá trình chính & các điểm kiểm soát chính để thực thi Năng lực cốt lõi.
5.Thiết lập bộ tứ tài liệu: Năng lực cốt lõi – Giá Trị cốt lõi – Tầm nhìn & Sứ mệnh.

B. Kaizen thiết lập các tài liệu vận hành doanh nghiệp (Plan)

6. Thiết lập chức năng nhiệm vụ & bản mô tả công việc.
7. Thiết lập chiến lược, mục tiêu, OKRs và kế hoạch để thực hiện Bộ Tứ tài liệu & Bản đồ cạnh tranh của doanh nghiệp nêu ở phần A.
8. Thiết lập các quy trình mô tả các quá trình chính & các điểm kiểm soát chính.
9. Thiết lập hướng dẫn công việc & các checklist.

C. Kaizen thiết lập các tài liệu định hướng Marketing & Sales tập trung bán “SỰ KHÁC BIỆT” (Plan)

10. Thiết lập kịch bản mô tả đầy đủ các điểm khác biệt, độc đáo của doanh nghiệp liên quan đến Bộ tứ tài liệu và Bản đồ cạnh tranh để làm các công cụ truyền thông, quảng bá thu hút khách hàng. Công bố chính thức LỜI HỨA với khách hàng.
11. Thiết lập kịch bản bán hàng dựa vào các điểm khác biệt, độc đáo nêu ở mục 10, bán hàng bớt lệ thuộc vào giảm giá, khuyến mãi.

D. Kaizen định hướng tư duy “TINH GỌN” (Plan)

12. Thiết kế chương trình đào tạo nội bộ (quản lý bí quyết của doanh nghiệp).
13. Tập trung giải quyết vấn đề, không giải quyết triệu chứng.
14. Tập trung kaizen theo nguyên tắc: “làm tốt hơn với nguồn lực ít hơn” để thực hiện LỜI HỨA.
15. Luôn tập trung vào lợi nhuận chứ không phải là tăng trưởng quy mô mất kiểm soát, gây áp lực,  “CHẬM MÀ CHẮC”

E. Kaizen hành động tạo kết quả (Do)

16. Huấn luyện, đào tạo “thực hành” nội bộ trong doanh nghiệp.
17. Triển khai, thực hiện kế hoạch ngày, quy trình, hướng dẫn công việc, checklist & OKRs.
18. Luôn thực hiện kaizen : “làm tốt hơn với nguồn lực ít hơn” để thực hiện LỜI HỨA.
19. Luôn thực hiện tập trung vào lợi nhuận chứ không phải là tăng trưởng quy mô mất kiểm soát, gây áp lực,  “CHẬM MÀ CHẮC”

F. Kaizen việc kiểm tra, giám sát sự tuân thủ nghiêm ngặt (Check)

20. Thực hiện kiểm tra công việc, kết quả công việc, kết quả OKRs.
21. Tổng hợp, Phân tích, đánh giá dữ liệu
22. Khi không phù hợp, phải tìm nguyên nhân chính và đưa ra cơ hội cải tiến.
23. Thực hiện tập trung giải quyết vấn đề, không giải quyết triệu chứng

G. Kaizen các hoạt động cải tiến liên tục (Act)

24. Lập & triển khai kế hoạch cải tiến.
25. Đánh giá hiệu quả cải tiến.
26. Nói không với tăng trưởng mà không làm tăng lợi nhuận.
27. Tập trung vào lĩnh vực cốt lõi, năng lực cốt lõi & giá trị cốt lõi.

Hãy tham gia ngay chương trình thiết kế doanh nghiệp tinh gọn, thực hiện 27 hạng mục trên, để chúng ta xóa bỏ NVA và cực tiểu hóa BVA. Link form đăng ký TẠI ĐÂY.

Chúc các bạn kaizen thành công!
Trần Đình Cửu_0913.918.854

TÌM CÁCH LÀM TỐT HƠN VỚI NGUỒN LỰC ÍT HƠN

Bạn là một CEO hay chủ doanh nghiệp đang tìm kiếm cách cải tiến, thiết kế lại sản phẩm, dịch vụ, tăng lợi nhuận và phát triển ổn định? Đừng lo, hãy để tôi giúp bạn khởi đầu thực hành với 3 bước đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả.

🎯 Bước 1: Xác định khách hàng chính và thị trường chính

Đầu tiên, hãy trả lời thị trường chính của mình ở đâu? Và ai là khách hàng chính mà doanh nghiệp mình phục vụ? Kế đến, hãy hiểu rõ khách hàng chính và thị trường chính. Tìm hiểu sâu và chi tiết các nhu cầu, mong muốn, thách thức và khó khăn của khách hàng để tạo ra giải pháp tối ưu. Từ đó tập trung chính xác để thu hút đúng đối tượng khách hàng. Đừng lan man, ai cũng là khách hàng của mình, sẽ gây lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp.

🎯 Bước 2: Thiết kế điểm khác biệt, độc đáo thu hút khách hàng

Hãy kaizen, thiết kế lại sản phẩm & dịch vụ để giải quyết tối ưu vấn đề chính yếu của khách hàng mà thị trường chưa giải quyết tốt. Hãy tập trung mọi nguồn lực giải quyết vấn đề chính, nếu không sẽ lãng phí nguồn lực hạn hẹp của doanh nghiệp. Giải quyết được vấn đề chính yếu của khách hàng sẽ tạo ra sự khác biệt, độc đáo trong sản phẩm, dịch vụ của bạn. Là những giải pháp đem đến những trải nghiệm tuyệt vời mà khách hàng chưa từng trải nghiệm trước đây. Hãy dành nguồn lực quý báu tập trung truyền thông, quảng bá vào những sự khác biệt, độc đáo có 1.0.2 này. Đó cũng chính là “LỜI HỨA” của doanh nghiệp đối với khách hàng.

🎯 Bước 3: Thiết kế các giá trị cốt lõi để tuyển dụng nhân viên “Đúng người – Đúng vị trí”

Để xây dựng một đội ngũ mạnh mẽ, hãy thiết kế các giá trị cốt lõi nhằm phân loại, chọn lựa và tuyển dụng nhân viên “Đúng người – Đúng vị trí”. Điều này sẽ đảm bảo mỗi thành viên trong đội ngũ đều hòa hợp và đóng góp hiệu quả vào việc cam kết thực hiện đúng những “LỜI HỨA” đã công bố làm hài lòng khách hàng. Chính những người này giúp doanh nghiệp luôn “Tìm cách làm tốt hơn với nguồn lực ít hơn”.

🌈 Đừng chần chừ nữa, hãy thực hiện những bước này và khẳng định vị trí doanh nghiệp của bạn trong thị trường cạnh tranh hung dữ & đói khát hiện nay.

Để thực hiện “Làm tốt hơn với nguồn lực ít hơn”, bạn hãy tham gia chương trình:

“CÔNG TY TINH GỌN – KHÁC BIỆT – PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH”

theo đường link form đăng ký TẠI ĐÂY.

Trân trọng kính chào!
Trần Đình Cửu
ĐT: 0913.918.854 – 0909.839.982

LÒNG TIN ĐI TRƯỚC VIỆC MUA BÁN SẼ ĐẾN NGAY SAU ĐÓ

Xin chào các bạn!

Hãy để tôi chia sẻ với các bạn câu chuyện về một khám phá tuyệt vời vào năm 1997. Lúc đó, một Thầy người Mỹ đã giới thiệu cho tôi việc mua sách từ Amazon. Tôi đã quyết định tìm hiểu và phát hiện ra rằng thông tin mà họ cung cấp thật sự rõ ràng và minh bạch. Họ cam kết rằng nếu hàng hóa không đúng như đã đặt mua, hoặc có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, việc hoàn trả hàng sẽ dễ dàng và thuận tiện.

Thực sự, họ đã không phụ lòng tin của tôi. Tôi đã mua và trải nghiệm dịch vụ của Amazon một cách tuyệt vời.

Có một lần, tôi đã đặt mua rất nhiều sách với thời hạn giao hàng là 19 ngày. Nhưng đến ngày thứ 19, tôi không nhận được hàng. Tôi đã gửi email thông báo tình hình và họ đã phản hồi ngay lập tức: “Hàng đã về tới Việt Nam, tuy nhiên, có một số vấn đề mà bạn chưa nhận được hàng. Đừng lo, chúng tôi sẽ gửi ngay một lô hàng mới bằng đường hàng không.”

Kết quả là chỉ sau hai ngày, tôi đã nhận được lô hàng mới và vào ngày thứ ba, tôi lại nhận được cả lô hàng đầu tiên.

Họ yêu cầu tôi trả lại lô hàng đầu tiên và tất cả các chi phí sẽ do họ chịu trách nhiệm. Điều này thực sự tuyệt vời.

Sau đó, tôi nghiên cứu thêm và phát hiện ra rằng tại Mỹ, Amazon cam kết giao hàng trong vòng 7 ngày. Họ tiếp tục cải tiến thời gian giao hàng còn 2 ngày, sau đó chỉ còn 1 ngày, rồi giao hàng trong ngày và cuối cùng là giao hàng theo giờ. (Đương nhiên là trong nước Mỹ bạn nhé)

Tôi nhận thấy rằng Amazon đã chọn “xây dựng lòng tin” là nền tảng cho việc giải quyết những vấn đề mới của khách hàng. Họ tiến hành thiết kế, thử nghiệm và kiểm tra một cách nghiêm ngặt cho đến khi giải quyết được vấn đề của khách hàng. Chỉ khi thành công, họ mới quảng bá những lợi ích mang lại cho khách hàng và tiến hành dịch vụ chính thức.

Từ câu chuyện này, tôi rút ra một bài học quan trọng: “lòng tin đi trước việc mua bán sẽ đến ngay sau đó”. Lòng tin là một vũ khí cạnh tranh để thành công.

Chúc các bạn áp dụng thành công!
Trần Đình Cửu
ĐT: 0913.918.854