RACI là gì và áp dụng thế nào?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập đến một công cụ quản lý dự án quan trọng được gọi là RACI, dành cho các nhà quản lý dự án và những người làm việc trong lãnh vực kinh doanh. Chúng ta sẽ bàn luận về tình huống và nguyên tắc áp dụng RACI.

RACI là viết tắt của Responsibility, Accountability, Consulted, and Informed. Nó là tài liệu quan trọng cho mọi dự án hoặc công việc và giúp quản lý các đội nhóm hoặc người thực hiện các bước của dự án. Tất cả những người tham gia dự án phải tham khảo tài liệu này để hiểu rõ trách nhiệm của họ trong dự án đó.

RACI được sử dụng để chỉ định vai trò và trách nhiệm cho những người trong dự án. Trong đó:

 • Responsibility là trách nhiệm của người đó để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Accountability là trách nhiệm chịu trách nhiệm cho thành công hoặc thất bại của các nhiệm vụ đó.
 • Consulted là sự tham khảo ý kiến của những người chuyên môn để có được một quyết định tốt hơn.
 • Informed là thông báo cho những người quan tâm về sự thay đổi, tiến độ hoặc kết quả cuối cùng của một quyết định hoặc công việc.

Để minh họa rõ hơn cách áp dụng RACI, chúng ta hãy xem một tình huống như sau:
Một công ty đang chuẩn bị ra mắt một sản phẩm mới. Về mặt kỹ thuật, đội ngũ phát triển sản phẩm đang chịu trách nhiệm hoàn thành sản phẩm. Tuy nhiên, để đảm bảo thành công của sản phẩm, công ty cần phải có một chiến lược marketing hiệu quả.
Trong trường hợp này, đội ngũ phát triển sản phẩm sẽ được chỉ định trách nhiệm (Responsibility) cho sản phẩm. Nhân viên marketing sẽ chịu trách nhiệm (Accountability) cho các hoạt động marketing. Nhân viên tài chính được tham khảo (Consulted) để đảm bảo các hoạt động marketing nằm trong ngân sách. Cuối cùng, nhân viên kinh doanh không trực tiếp liên quan đến sản phẩm nhưng vẫn được thông báo (Informed) về kế hoạch marketing để có thể giới thiệu sản phẩm một cách hiệu quả.

Để áp dụng RACI hiệu quả, ta cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

 1. Xác định mục tiêu của dự án hoặc công việc.
 2. Đánh giá đội ngũ tham gia.
 3. Xác định những công việc và nhiệm vụ của mỗi người trong đội ngũ tham gia.
 4. Xác định trách nhiệm của mỗi người trong đội ngũ tham gia.
 5. Xác định người chịu trách nhiệm (Accountability) cho dự án hoặc công việc.
 6. Xác định các thành viên được tham khảo (Consulted) để hỗ trợ cho quyết định tốt hơn.
 7. Xác định những thành viên được thông báo (Informed) về dự án hoặc công việc.

Khi RACI được áp dụng đúng cách, nó có thể giúp cho mỗi thành viên trong đội ngũ tham gia hiểu rõ trách nhiệm của mình. Từ đó, giúp tăng tính chuyên nghiệp và nâng cao hiệu suất làm việc của toàn bộ đội ngũ.

Như vậy, thật sự là quan trọng và cần thiết khi một công cụ quản lý dự án như RACI được sử dụng hiệu quả. Nó giúp cho tổ chức, các quản lý và nhân viên, và đội ngũ tham gia trên cùng một trang trong việc thực hiện dự án một cách chuyên nghiệp. Hy vọng bài viết này giúp ích cho các bạn trong công việc của mình.