CÁCH QUẢN LÝ TRUNG GIAN KAIZEN TRÁNH HIỆN TƯỢNG “TRÊN ĐE DƯỚI BÚA”

Quản lý trung gian là cầu nối, là nhà thương lượng đảm bảo giữa Sếp và đội ngũ nhân viên không đối đầu, luôn gắn kết, tin tưởng để cùng nhau thực hiện mục tiêu chung.

Chúc các bạn kaizen thành công!
Công ty TNHH Tư Vấn Trần Đình Cửu.