Bạn hình dung, một thùng “đầy tiền” bay ngang qua các bộ phận trong doanh nghiệp của bạn, không một ai nhận ra chúng, thế là chúng bay mất. Kết quả bạn bị mất rất nhiều tiền vào những chỗ không tạo ra giá trị, tôi gọi đó là “Lãng phí”. Hãy bắt lấy chúng bạn nhé, kẻo bị mất tiền.
Tôi minh họa các câu chuyện thực tế rất đời thường, mà Công ty Trần Đình Cửu gặp trong khi tư vấn, để Chúng ta cùng tham khảo và cải tiến nhé.
Một doanh nghiệp nhựa, ca đêm gồm:
• Các công nhân đứng máy, chịu trách nhiệm vận hành máy
• Nhân viên công nghệ, chịu trách nhiệm chỉnh máy cho ổn để công nhân chạy máy.
• Nhân viên QC, chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng đầu ra của phân xưởng (Trong phân xưởng có rất nhiều máy sản xuất ra thành phẩm).
Hàng đêm, sản xuất rất tấp nập. Gần sáng, QC lấy mẫu ngẫu nhiên, kiểm tra chất lượng. Nếu không đạt, QC yêu cầu toàn bộ phân xưởng, kiểm tra 100% và phân loại hàng không đạt (bởi lẽ QC không biết sản phẩm không đạt từ lúc nào). Tất cả hàng không đạt được đem xay và ép lại. Việc như thế phần lớn xảy ra ở ca đêm.
Toàn bộ QC, công nhân và nhân viên công nghệ đều cho rằng không có gì là tổn thất cả, vì hàng không đạt đều được sử dụng để sản xuất lại, có bỏ đi đâu mà lo.
Đúng là tiền bị bay thật (CHI PHÍ LÀM LẠI, NĂNG SUẤT THẤP, CHẤT LƯỢNG THẤP, KHÔNG GIAO HÀNG KỊP….)
Sau khi phát hiện, Công ty đã cải tiến:
• Đào tạo nhận thức về lãng phí cho Công nhân, QC, nhân viên công nghệ, “TIỀN ĐANG BAY”.
• QC tập trung kiểm tra trong quá trình sản xuất, với tần suất cụ thể, phát hiện sớm sai lỗi.
• QC thông báo cụ thể và kịp thời cho Nhân viên công nghệ ngay khi phát hiện không phù hợp. Nhân viên công nghệ chỉnh máy và kết quả sai hỏng giảm tức thì.
• Về dài hạn, QC đào tạo chuyển giao cách kiểm tra sản phẩm bằng ngoại quan cho công nhân vận hành để phát hiện lỗi kịp thời.
• Một điều rất tuyệt vời, Nhân viên công nghệ và công nhân vận hành cùng phối hợp thiết kế cữ và đồ gá dẫn hướng sản phẩm, ngăn chặn không để xảy ra sai hỏng.
Nơi bạn làm việc có hiện tượng này không? Nếu không, xin chúc mừng bạn.
Nếu có thì hãy cải tiến, quá dễ phải không bạn.

Thuật ngữ tiếng Anh có câu “Low-hanging fruit – Qủa ở dưới thấp” là một phép ẩn dụ để mô tả những mục tiêu dễ đạt, những công việc đơn giản, ai cũng thực hiện được, tạo hiệu quả ngay.
Hãy xuống hiện trường, các bạn chắc chắn phát hiện rất nhiều lãng phí và cải tiến ngay, sẽ tạo “HIỆU QUẢ TỨC THÌ”.
Cải tiến hiện trường là “QUẢ RẤT DỄ HÁI”, mọi người đều làm được.
Hẹn gặp các Bạn câu chuyện “TIỀN BAY” ở tập kế tiếp.
Trân trọng.
Trần Đình Cửu.