Quý Mão: Khôn ngoan Kaizen tốt

Mừng năm mới Quý Mão
Chúc bạn nhiều "Khôn Ngoan"
Thực hành Kai-zen tốt
Mọi thách thức vượt qua
Mang lại nhiều Giá trị
Cho Khách hàng của mình
Giúp nhân viên Hạnh phúc
Doanh nghiệp mình Thành công

Mừng Xuân Quý Mão 2023,

TDC kính chúc Quý Doanh nghiệp gần xa một năm mới có thật nhiều quyết định “Khôn ngoan”, liên tục Kaizen vượt qua thách thức để đem lại giá trị thiết thực cho khách hàng, giúp nhân viên hạnh phúc và đạt được thành công như mong đợi!