NHÀ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ

Thông tin đăng ký:

1. Đối tượng tham dự: Chủ doanh nghiệp/CEO/Quản lý trung gian. 
2. Thời gian: 16–17/12/2022. Bắt đầu tối thứ sáu (16/12/2022, từ 20h00-22h00), và nguyên ngày thứ bảy (17/12/2022, từ 8h30–17h00).
3. Hình thức học: Online qua Zoom.
4. Kinh phí:
– Cá nhân: 3.000.000đ/người, ưu đãi còn 2.000.000đ/người (áp dụng đối với thành viên nhóm CEO–Học Tập suốt đời.
– Doanh nghiệp: 30.000.000đ/doanh nghiệp, ưu đãi còn 20.000.000đ/doanh nghiệp (áp dụng đối với thành viên nhóm CEO–Học Tập suốt đời,  số người học không hạn chế).
5. Thông tin chuyển khoản: 
– Tên tk: Công ty TNHH Tư Vấn Trần Đình Cửu
– Stk: 10887839 tại ngân hàng ACB
– Nội dung CK:  tên người đăng ký – Số di động
6. Người liên hệ đăng ký khóa học: 0909.839.982 hoặc 0938.736.516 (Hoàng Linh)
7. Đường link đăng ký tại đây :
https://forms.gle/6jdr1fY6CkGT97Cv9

Trân trọng kính mời
Công ty TNHH Tư Vấn Trần Đình Cửu.