MỘT SỐ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA TẠI CÁC NƯỚC CHÂU Á

APO COE on Business Excellence

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Trung Quốc là danh hiệu quốc gia cao nhất được trao cho chất lượng. Mục đích của nó là khuyến khích tất cả các tập đoàn và tổ chức trong nước thực hiện kiểm soát chất lượng và tham gia nhiều hơn vào nghiên cứu, phổ biến và thực hành kiểm soát chất lượng.

Mô hình
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Trung Quốc

Giải thưởng Chất lượng Nhật Bản do Trung tâm Năng suất Nhật Bản (tiền thân là Trung tâm Năng suất Phát triển Kinh tế – Xã hội Nhật Bản) thành lập năm 1995. Nó được mô phỏng theo khái niệm tự đánh giá công việc của tổ chức và được cấu trúc theo cách mà bất kỳ tổ chức nào, bất kể quy mô kinh doanh của nó là gì, đều có thể sử dụng nó để đánh giá hiệu quả hoạt động.


Giải thưởng Chất lượng Nhật Bản

Giải thưởng Industry Excellence Awards tại Malaysia nhằm mục đích thúc đẩy nhận thức về chất lượng giữa các tổ chức khác nhau, thúc đẩy việc áp dụng các giá trị chất lượng trong các tổ chức, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh giữa các tổ chức để liên tục cải tiến chất lượng và khuyến khích chia sẻ thông tin về các chiến lược hoạt động thành công và lợi ích thu được từ việc sử dụng các chiến lược này.


Giải thưởng Industry Excellence Awards tại Malaysia

Mô hình BE được áp dụng ở Singapore dựa trên các tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi của Chương trình Hiệu suất Xuất sắc Malcolm Baldrige của Hoa Kỳ, Giải thưởng Xuất sắc EFQM và Giải thưởng Kinh doanh Xuất sắc của Úc. Nó giúp các tổ chức củng cố hệ thống và năng lực quản lý để nâng cao năng lực cạnh tranh của họ.


Mô hình BE được áp dụng ở Singapore

Giải thưởng Chất lượng Thái Lan (TQA) được công nhận rộng rãi là giải thưởng chất lượng uy tín nhất ở Thái Lan và là biểu tượng của sự xuất sắc về hiệu suất đẳng cấp thế giới. Nó nhằm mục đích cải thiện khả năng cạnh tranh của các tổ chức thông qua việc thực hiện các tiêu chí TQA, kích thích tổ chức học hỏi và chia sẻ các phương pháp hay nhất cũng như thể hiện cam kết của quốc gia trong việc theo đuổi hiệu suất và quản lý đẳng cấp thế giới.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Sri Lanka được trao hàng năm để công nhận các tổ chức Sri Lanka xuất sắc trong quản lý chất lượng và thành tựu chất lượng. Tiêu chí cho giải thưởng này dựa trên những tiêu chí được sử dụng cho Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Malcolm Baldrige.


Giải thưởng Chất lượng Thái Lan
Tương đồng với Mô hình tại Sri Lanka

Giải thưởng Chất lượng Việt Nam ra đời năm 1996 theo Nghị định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (MOSTE) ngày 5 tháng 8 năm 1995. Tiêu chí của giải thưởng được mô phỏng theo Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Malcolm Baldrige của Hoa Kỳ với những sửa đổi phù hợp với cấp độ của các công ty Việt Nam. Giải thưởng mang đến cho người nộp đơn cơ hội hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng. Các doanh nghiệp cạnh tranh học cách cải thiện việc áp dụng các nguyên tắc quản lý chất lượng toàn diện, các phương pháp hay nhất và BE.


Giải thưởng Chất lượng Việt Nam
dịch từ www.apo-tokyo.org/wedo/apo-coe

Làm thế nào để chuyển đổi số nhanh & hiệu quả: Xem tại đây