CÂU CHUYỆN LÀ BÀI HỌC VỀ SỰ CẢI TIẾN KHÔNG NGỪNG CỦA NGƯỜI NHẬT. SỰ THÀNH CÔNG THỊNH VƯỢNG CỦA NGƯỜI NHẬT KHÔNG ĐẾN TỪ SỰ NGẪU NHIÊN.
MỜI CÁC BẠN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

KAIZEN THỰC HÀNH

8H NGÀY 24/10. TẠI VP CÔNG TY TƯ VẤN TRẦN ĐÌNH CỬU 163A-165 BÀU CÁT 1 P12 Q.TÂN BÌNH