ISO 9001 HIỆU QUẢ TỨC THÌ 8.2 & 8.3, ÁP DỤNG CHO MARKETING, BÁN HÀNG VÀ THIẾT KẾ.

Nếu bạn xác định đúng ngay từ đầu yêu cầu của khách hàng thì mọi việc còn lại sẽ là thuận lợi và ngược lại thì sẽ tốn rất nhiều chi phí cũng nhưng khó đem lại trải nghiệm khách hàng tuyệt vời