ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC LỚN NHẤT CỦA NHÂN VIÊN LÀ GÌ?

Động lực làm việc lớn nhất của nhân viên là “GHI BÀN”, tức là hoàn thành được mục tiêu được giao phó đóng góp vào thành tích của công ty.

Để giúp nhân viên thực hiện được động lực này. Hãy tham gia khóa học NHÀ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ

Chi tiết nội dung tại đường link: https://forms.gle/6jdr1fY6CkGT97Cv9

Chúc các bạn kaizen thành công!
Công ty TNHH Tư Vấn Trần Đình Cửu