“GỢI CHO NGƯỜI KHÁC Ý MUỐN
THỰC HIỆN ĐIỀU BẠN MUỐN HỌ LÀM”
Dale Carnegie

Một doanh nghiệp đã thành lập được 7 năm, có khoảng 80 nhân viên, Giám đốc thiết lập mục tiêu năm gồm 4 nhóm:

1. Mục tiêu về khách hàng.
2. Mục tiêu về sản phẩm, quá trình.
3. Mục tiêu về nguồn nhân lực.
4. Mục tiêu về tài chính.

Dựa trên bối cảnh của công ty, kết quả quá khứ, Giám đốc phân tích SWOT, đã xác định được những điều cần phải làm cho năm kế tiếp. Đồng thời, giám đốc cũng ước lượng được con số mục tiêu phải đạt là bao nhiêu. Sau đó, Giám đốc trao đổi với tới từng trưởng bộ phận để thiết lập mục tiêu mà bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện chính.

Bộ phận đầu tiên là nhân sự, Giám đốc hỏi Chị phụ trách:

– “Năm nay em xác định mục tiêu về tỉ lệ tuyển dụng thành công là bao nhiêu phần trăm?”.

Chị Nhân sự trả lời:

– “Năm nay em tính toán và đăng ký là 85%”.

Trong khi đó, tính toán của Giám đốc khoảng 70%. Nên ông ta cứ lắng nghe và hỏi chị nhân sự làm cách nào để đạt được mục tiêu 85%? Chị trình bày các cách cải tiến rất cụ thể và logic, Giám đốc chỉ bổ sung thêm một ít ý kiến và đồng ý với mục tiêu của chị đã đưa ra.

Bộ phận thứ hai là kinh doanh, gồm 4 người. Giám đốc hỏi trưởng phòng kinh doanh:

– “Năm nay em đăng ký tỉ lệ khách hàng mới là bao nhiêu phần trăm?”.

Trưởng phòng Kinh doanh trả lời:

– “Năm nay em đăng ký tỉ lệ này là 13%”.

Trong khi đó, tính toán của Giám đốc là 20%. Giám đốc đề nghị người phụ trách:

– “Nếu là 13% thì em phân bổ dùm anh cho 4 người, mỗi người là bao nhiêu?”

Sau khi trưởng phòng kinh doanh phân bổ xong, Giám đốc nhẹ nhàng đề nghị :

– “Vậy em có thể bổ sung thêm cho mỗi người một ít như thế này …được không?”.

Trưởng phòng Kinh doanh suy nghĩ, cân nhắc và điều chỉnh tăng thêm mỗi người một ít, cuối cùng tỉ lệ tăng lên là 18%. Giám đốc tiếp tục hỏi:

– “Vậy với tỉ lệ 18%, em sẽ làm thế nào để đạt được?”

Vì chính mình đã điều chỉnh lên 18%, nên Trưởng phòng Kinh doanh nói ngay cách cải tiến của mình. Và cứ thế, Giám đốc lần lượt trao đổi với các trưởng bộ phận khác việc thiết lập mục tiêu theo cách như thế.

Năm đó, các bộ phận rất cam kết, nỗ lực tìm mọi cách cải tiến, thực hiện kết quả vượt mong đợi so với mục tiêu đã thiết lập.

Thưa các bạn, khi các cấp quản lý trung gian tự đưa ra con số mục tiêu, thì chắc chắn họ sẽ biết cách làm, biết cách cải tiến và biết cách thiết lập kế hoạch hành động. Đồng thời, họ sẽ cam kết thực hiện.

Tôi kêu gọi các Anh Chị, khi thiết lập mục tiêu đừng bao giờ ấn định con số từ trên xuống. Các cấp quản lý trung gian sẽ cho rằng đó là con số của Sếp. Họ cảm thấy mình không tham dự trong việc thiết lập mục tiêu, họ không hình dung cách cải tiến, kế hoạch để thực hiện các mục tiêu bị ấn xuống này. Do vậy, Anh Chị nên trao đổi, biết lắng nghe họ và sử dụng cách khơi gợi người khác thực hiện điều mình muốn họ làm về mục tiêu.

Đây chính là nguyên tắc số 3 của Dale Carnegie: “ Gợi cho người khác ý muốn thực hiện điều bạn muốn họ làm”

Chúc các bạn thành công và phát triển.

Trần Đình Cửu,

Làm thế nào để chuyển đổi số nhanh & hiệu quả: Xem tại đây