CÁCH TÍNH CHI PHÍ, LÃI LỖ TRONG BÁN HÀNG – SALEs

Hãy dừng ngay việc “TÍNH CUA TRONG LỖ”, Doanh thu bán hàng là quan trọng, nhưng chưa đủ. Hãy tính toán cẩn thận và tập trung Tiền mặt & Tổng lợi nhuận. Thấy Doanh thu tăng, tưởng lãi nhưng coi chừng hóa ra lại lỗ.

Chúc các bạn Kaizen thành công!
Công ty TNHH Tư Vấn Trần Đình Cửu

CÁCH ĐƠN GIẢN XÁC ĐỊNH DOANH THU HÒA VỐN TRONG SALEs & MARKETING

Bạn cần xác định doanh thu hòa vốn trong hoạt động Sales & Marketing để làm cơ sở kaizen cắt giảm chi phí cũng như đưa ra các quyết định liên quan đến tăng, giảm giá, đầu tư ngân sách cho sale và marketing. Qua đó, kaizen nâng cao tính hiệu quả hoạt động của sales & Marketing.

Chúc các bạn kaizen thành công!
Công ty TNHH Tư Vấn Trần Đình Cửu

TỐI ĐA TỔNG LỢI NHUẬN TRONG SALEs & MARKETING

Trong Sales & Marketing đừng chỉ tập trung vào các tỷ số để so sánh tính hiệu quả của công ty này với các công ty khác. Hãy tập trung vào TỐI ĐA TỔNG LỢI NHUẬN.

Bán hàng & Marketing phải tạo ra lợi nhuận, nếu không đó chính là sự lãng phí.

Chúc các bạn kaizen thành công!
Công ty TNHH Tư Vấn Trần Đình Cửu

ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC LỚN NHẤT CỦA NHÂN VIÊN LÀ GÌ?

Động lực làm việc lớn nhất của nhân viên là “GHI BÀN”, tức là hoàn thành được mục tiêu được giao phó đóng góp vào thành tích của công ty.

Để giúp nhân viên thực hiện được động lực này. Hãy tham gia khóa học NHÀ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ

Chi tiết nội dung tại đường link: https://forms.gle/6jdr1fY6CkGT97Cv9

Chúc các bạn kaizen thành công!
Công ty TNHH Tư Vấn Trần Đình Cửu