CÁCH TÍNH CHI PHÍ, LÃI LỖ TRONG BÁN HÀNG – SALEs

Hãy dừng ngay việc “TÍNH CUA TRONG LỖ”, Doanh thu bán hàng là quan trọng, nhưng chưa đủ. Hãy tính toán cẩn thận và tập trung Tiền mặt & Tổng lợi nhuận. Thấy Doanh thu tăng, tưởng lãi nhưng coi chừng hóa ra lại lỗ.

Chúc các bạn Kaizen thành công!
Công ty TNHH Tư Vấn Trần Đình Cửu