Tìm hiểu về OGSM – Công cụ quản lý chiến lược

Ở thời đại hiện nay, khi mà thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn và những thay đổi về công nghệ diễn ra rất nhanh, các doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức để tìm kiếm sự phát triển bền vững. Để đáp ứng với nhu cầu này, nhiều công cụ quản lý chiến lược đã được tạo ra, trong đó OGSM (Objectives, Goals, Strategies, Measures) được xem là một trong những công cụ đáng để các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư thời gian để tìm hiểu và áp dụng.

OGSM là gì?

OGSM là một công cụ quản lý chiến lược của doanh nghiệp được sử dụng để nắm bắt mục tiêu của công ty, các kế hoạch phát triển và các hoạt động cụ thể liên quan đến việc đạt được mục tiêu đó. OGSM bao gồm các phần chính:

  • Mục tiêu (Objectives): Đây là mục tiêu lớn của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ: tăng doanh số, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường vị thế thương hiệu, ..
  • Mục tiêu chiến lược (Goals): Mục tiêu chiến lược giải thích cách mục tiêu sẽ được đạt được, đồng thời phải đảm bảo rằng các mục tiêu về đội ngũ và quy trình sẽ được quản lý hiệu quả.
  • Chiến lược (Strategies): Chiến lược cho phép doanh nghiệp đạt được các mục tiêu chiến lược. Nó đề cập đến các hoạt động sẽ được tiến hành, giải pháp cần thực hiện và đặt ra các kế hoạch thực hiện.
  • Đo lường (Measures): Các đo lường cho phép bạn theo dõi các mục tiêu chiến lược của bạn, cũng như các hành động và kết quả. Bởi vì bất kỳ chiến lược nào đều phải đi kèm với mức độ đo lường để đảm bảo rằng nó đóng góp cho các mục tiêu của doanh nghiệp.

Lợi ích của OGSM

OGSM là một công cụ quản lý chiến lược ngắn hạn và dài hạn mang lại những lợi ích dưới đây cho doanh nghiệp:

  1. Định hướng rõ ràng: OGSM giúp định hướng rõ ràng cho doanh nghiệp và đặt ra mục tiêu cụ thể để giúp cho các hoạt động của doanh nghiệp được tập trung và hiệu quả hơn.
  2. Tăng sự hiểu biết về mục tiêu: OGSM giúp các nhân viên của doanh nghiệp hiểu rõ mục tiêu của tổ chức và giúp tạo ra sự kết nối giữa các hoạt động kinh doanh khác nhau trong doanh nghiệp.
  3. Tăng tốc độ thực hiện mục tiêu: OGSM giúp doanh nghiệp tăng tốc độ thực hiện các mục tiêu, giảm thiểu thời gian và tiết kiệm chi phí.
  4. Đo lường hiệu quả: OGSM giúp doanh nghiệp đo lường hiệu quả của các hoạt động kinh doanh. Với việc đo lường, doanh nghiệp có thể theo dõi các kết quả và đưa ra các điều chỉnh cần thiết, giúp cải thiện hiệu suất và đạt được mục tiêu nhanh hơn và hiệu quả hơn.
  5. Tăng tính cạnh tranh: OGSM giúp doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh bằng cách giúp cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tập trung vào các mục tiêu cụ thể.

OGSM là một công cụ hữu ích để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Theo hướng dẫn này, các doanh nghiệp có thể áp dụng OGSM vào các hoạt động kinh doanh của mình để đặt ra các mục tiêu cụ thể và thực hiện các hoạt động chiến lược nhằm đạt được mục tiêu. Nếu được thực hiện đúng cách, OGSM có thể giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao hơn và phát triển bền vững hơn trong tương lai.