“Ngừng ngay việc chữa cháy – Hãy thiết lập hệ thống”


Bạn là CEO bận rộn, giải quyết tất cả các vấn đề lớn nhỏ trong doanh nghiệp, bạn không bao giờ được phép vắng mặt tại công ty. Bạn có phải là một thiên tài quản trị, chúng tôi nghĩ không phải thế, bạn đang là một chiến binh chữa cháy. Làm sao để thoát khỏi vai trò này?