LÃNG PHÍ DO BỐ TRÍ MẶT BẰNG

KHI MẶT BẰNG HOẶC LAYOUT BỐ TRÍ KÉM SẼ GÂY LÃNG PHÍ CỰC KỲ LỚN. CẦN KIÊN QUYẾT THIẾT KẾ LẠI LAYOUT ĐỂ CẮT GIẢM LÃNG PHÍ. TIẾT KIỆM 1 ĐỒNG LÀ TĂNG ĐƯỢC LỢI NHUẬN 1 ĐỒNG