Gia tăng giá trị cho khách hàng mà không làm tăng chi phí

Gia tăng giá trị cho khách hàng mà không làm tăng chi phí, thoạt nghe tưởng chừng là không tưởng. Bình thường để giảm giá bán, người ta giảm các đặc tính, giảm chất lượng, điều này dẫn đến giảm giá trị trị thỏa mãn khách hàng. Mặt khác nếu giảm giá bán, mà giữ nguyên chất lượng, thì có lẽ ta phá sản. Muốn vậy ta phải giảm chi phí chất lượng liên quan đến hàng lỗi, hoặc các biện pháp giảm thiểu chi phí chất lượng như lãng phí, kiểm tra quá nhiều không cần thiết, nhân viên không nắm vững quy trình dẫn đến sai hỏng. Chúng ta nên thiết lập kế hoạch cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp như giảm chi phí sản xuất, chi phí marketing không hiệu quả, chi phí bán hàng không cần thiết, chi phí quá nhiều chương trình khuyến mãi không hiệu quả. Chúng ta cũng nên triển khai kaizen cho cả các phòng nghiệp vụ, ví dụ thực hiện các ý tưởng về tiết kiệm chi phí văn phòng; Tuy nhiên các điều trên, đối thủ cũng thực hiện vì vậy khả năng cạnh tranh của bạn cũng không được cải thiện. Trên thị trường cũng có các công ty thời trang may mặc, cố gắng chiếm lấy thị phần, khi mở các shop tại các tỉnh, để thu hút và nâng cao giá trị thỏa mãn khách hàng, họ đã giảm giá 50, 60, thậm chí 70%. Trong khi nội bộ công ty không hề có các biện pháp cải tiến như: giảm chi phí chất lượng về hàng hỏng, giảm chi phí sản xuất hoặc kế hoạch cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Điều này dẫn đến khủng hoảng, càng mở thêm cửa hàng, càng nâng cao giá trị thỏa mãn khách hàng, càng thiếu tiền mặt, càng rút cạn dòng tiền… rất nguy hiểm. Ngoài ra, có các công ty cố gắng tạo ra sự khác biệt về chất lượng, nâng cao dịch vụ, nâng cao tiện ích cho khách hàng, nâng cao giá trị thỏa mãn khách hàng, nhưng đồng lại nâng cao chi phí khiến giá thành cao, làm cho khách hàng không mặn mà, không quan tâm. Bạn có đau đầu về việc làm sao nâng cao giá trị thỏa mãn khách hàng, mà không tăng chi phí, không gây thiệt hại cho công ty? Vậy có cách nào gia tăng giá trị mà không làm tăng giá thành? Bí quyết nào để nâng cao giá trị cho khách hàng, mà không làm tăng chi phí? Có những công ty nào đã đạt được trình độ tăng giá trị cho khách hàng, mà không tăng chi phí, không làm tăng giá thành? Anh chị hãy xem video này nhé.