Căn cứ số liệu khảo sát ngày 1/4/2020 của Đại Học Kinh Tế Quốc Dân cho thấy 93.9% doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid 19, có 60,2% doanh nghiệp sụt giảm doanh thu. Vậy chắc chắn để tồn tại, chúng ta phải kiểm soát và cắt giảm chi phí. Nhưng muốn cắt giảm chi phí thì phát sinh các vấn đề nan giải sau:

 1. Cắt giảm chi phí nào?
 2. Bắt đầu cắt giảm từ đâu?
 3. Cắt giảm như thế nào để có hiệu quả nhanh chóng trong lúc khủng hoảng nhằm tồn tại, đồng thời cắt như thế nào để phát triển hậu khủng hoảng?
  Đây là những vấn đề đau đầu vừa quan trọng vừa phải cân bằng trước và sau khủng hoảng. Để giải quyết hiệu quả các vấn đề này, chúng tôi trân trọng kính mời Anh Chị CEO/ Chủ doanh nghiệp tham dự:
  CHƯƠNG TRÌNH 7 NGÀY CẮT GIẢM CHI PHÍ DÀNH CHO CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP
 4. NGÀY 09/4 – VIDEO1: Tổng quan các trọng tâm cắt giảm chi phí
  a. Giảm chi phí 10% hiệu quả tương đương tăng doanh thu 90%
  b. Giữ Nhân viên phù hợp và cắt giảm nhân viên không phù hợp (phân loại 4 nhóm nhân viên )
  c. 8 loại virus lãng phí cực kỳ nguy hiểm trong doanh nghiệp bắt buộc phải loại bỏ.
 5. NGÀY 10/4 – VIDEO2: Thiết lập tiêu chí đúng đánh giá phân loại 4 nhóm nhân viên. Đánh giá & phân loại sai sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.
 6. NGÀY 11/4 – VIDEO3: Bí quyết chăm sóc và đối xử với từng nhóm nhân viên để tạo ra nhóm nhân viên tối ưu và đoàn kết để công ty vượt qua khủng hoảng & phát triển hậu khủng hoảng.
 7. NGÀY 12/4 – VIDEO4: Giải pháp giảm lương, giảm chi phí liên quan Nhân sự, không gây sốc, tạo sự đồng thuận trong nhân viên.
 8. NGÀY 13/4 – VIDEO5: kaizen (cải tiến) nhỏ để cắt giảm lãng phí tại hiện trường.
 9. NGÀY 14/4 – VIDEO6: Cải tiến sản phẩm và dịch vụ vượt qua khủng hoảng.
 10. NGÀY 15/4 – VIDEO7: Bí quyết thực hành cụ thể giảm 8 virus lãng phí từ Ban lãnh đạo đến từng bộ phận nhỏ nhất trong doanh nghiệp
  Ngưởi trình bày: MBA Trần Đình Cửu – 26 năm kinh nghiệm tư vấn quản trị doanh nghiệp