Chào mừng 24 CEO/Quản lý cấp cao của 7 Doanh nghiệp: CSPS, Du lịch Hoàn Mỹ, Thuận Hưng Long An, CP Sport, Tiếp vận Toàn Cầu, Thực phẩm Á Châu, Dược phẩm Phavina

Thưa các Anh Chị, muốn thực hiện các quá trình đúng, phải thấu hiểu các yêu cầu và mong đợi khách hàng. Biến các yêu cầu & mong đợi đó thành các KPI chỉ số đo sản phẩm / dịch vụ. Từ các chỉ số đo sản phẩm/ dịch vụ, ta xác định được các quá trình “Đúng” và các KPI chỉ số đo quá trình “ Đúng”.

Khi đạt được kết quả tốt cho các chỉ số đo quá trình và các chỉ số đo vận hành, sẽ dẫn đến sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao, chi phí hợp lý, giao hàng đúng hạn. Điều này dẫn đến sự thỏa mãn khách hàng, từ đó làm cho khách hàng lập lại mua, gia tăng khách hàng trung thành và khách hàng mới. Công ty tồn tại, phát triển và thành công lâu dài.

Để xây dựng BSC – KPI thực chất & thành công, trân trọng kính mời Anh Chị tham dự chương trình:

“ Xây dựng BSC – KPI Hiệu Quả Tức Thì “

Thời gian: 2 ngày 20 & 21/12/2019.