Đối phó với gian lận thực phẩm
Gian lận thực phẩm đang là một trong những mối quan tâm lớn hiện nay đối với người tiêu dùng. Những vụ gian lận thực phẩm gần đây đã cho thấy: củng cố năng lực của ngành công nghiệp thực phẩm trong việc phát hiện và đối phó với gian lận trong các chuỗi cung ứng thực phẩm ngày càng trở nên cần thiết.

images550594_2B

Ảnh minh họa


Leave a Reply

Your email address will not be published.