Với kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho hơn 740 công ty, chúng tôi chia sẻ các cách thức, bí quyết áp dụng ISO 9001 đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp.
Bạn muốn tồn tại trên thị trường, tối thiểu Bạn phải cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng 3 yếu tố sau:
1. Thị trường phải có nhu cầu về sản phẩm/dịch vụ của bạn (bán cái thứ khách hàng cần, chứ không phải bán cái thứ ta có)
2. Có sự khác biệt (để khách hàng nhận biết và phân biệt sản phẩm/dịch vụ của Bạn so với sản phẩm/dịch vụ của đối thủ cạnh tranh)
3. Chất lượng đáp ứng yêu cầu khách hàng
Tuy nhiên để tăng trưởng, phát triển lợi nhuận bền vững cho công ty, thì 3 yếu tố nêu trên là chưa đủ, Bạn cần phải có thêm 1 yếu tố thứ tư nữa, đó chính là:
4. Bạn cung cấp sản phẩm/dịch vụ với số lượng lớn đáp ứng nhu cầu thị trường.
Khi Bạn thực hiện yếu tố thứ tư, Bạn phải trả lời câu hỏi cực kỳ quan trọng: “Làm cách nào khi ta cung ứng sản phẩm/dịch vụ với số lượng lớn, ta vẫn đảm bảo sản phẩm/dịch vụ luôn đáp ứng ổn định 3 yếu tố một, hai và ba nêu trên?”
Với 3 yếu tố đầu tiên, Bạn đã thành công từ mô hình quy mô nhỏ. Khi Bạn thực hiện được yếu tố thứ 4, Bạn có cơ hội mở rộng doanh nghiệp thành công với quy mô lớn. Vậy cách thức nào sẽ giúp bạn tiếp tục thành công với quy mô lớn?
Để trả lời trọn vẹn cả 2 câu hỏi này, Bạn cần xây dựng 1 hệ thống quản lý giúp bạn đảm bảo tạo ra sản phẩm/dịch vụ với số lượng lớn có chất lượng hoàn toàn giống nhau (hay tượng tự nhau), đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Hệ thống đó chính là hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001, được xây dựng dưới dạng các tài liệu (bao gồm: các quy trình & các hướng dẫn công việc, bản mô tả công việc, chính sách, mục tiêu…). Các tài liệu này được xây dựng, dựa trên các điều đúng mà Bạn đã làm khi còn là quy mô nhỏ. Bạn chỉ việc đào tạo mọi nhân viên mới ( nhân viên được tuyển vào do nhu cầu mở rộng) hiểu và thực hiện đúng các điều đúng này, Bạn sẽ duy trì sự thành công ở quy mô lớn. Định kỳ Bạn cần phân tích, xác định các rủi ro và đưa ra các cơ hội cải tiến để luôn phù hợp với môi trường kinh doanh đầy biến động và cạnh tranh khốc liệt.

Tư vấn ISO 9001

Bạn có thể có câu hỏi: Tôi tự xây dựng hay tôi thuê dịch vụ tư vấn ISO 9001?

Bạn có thể tự xây dựng nếu Ban Giám Đốc và Trưởng phó các bộ phận trong công ty hiểu biết rõcác yêu cầu ISO 9001 và cam kết thực hiện nó. Nếu chưa có thì Bạn cần thuê dịch vụ tư vấn ISO 9001:2015.
Dưới đây là bí quyết rất đơn giàn để thành công và cũng chính là bí quyết áp dụng ISO hiệu quả mà chúng tôi đã thực hiện tư vấn ISO 9001 cho nhiều doanh nghiệp. Xin tóm tắt như sau:

Tư vấn ISO 9001

09/2014 MBA Trần Đình Cửu

Leave a Reply

Your email address will not be published.