Tư vấn ISO 22000 – thông tin cập nhật tiêu chuẩn

Công ty TNHH Tư vấn Trần Đình Cửu chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo – tư vấn ISO 22000 gửi đến các bạn đọc thông tin cập nhật tiêu chuẩn ISO 22000
Đảm bảo thực phẩm an toàn trong toàn bộ chuỗi thực phẩm là một mối quan tâm lớn trong xã hội hiện đại của chúng ta, các sản phẩm đôi khi vượt qua nhiều biên giới trước khi đến người tiêu dùng cuối.
Từ khi phát hành phiên bản đầu tiên của tiêu chuẩn ISO 22000 về quản lý an toàn thực phẩm trong năm 2005, những người tham gia trong chuỗi thức ăn, trong đó có các nhà sản xuất, người tiêu dùng và chính phủ, đã phải đối mặt với những yêu cầu an toàn thực phẩm mới – điều này đã thúc đẩy nhu cầu xem xét lại tiêu chuẩn. Các cuộc họp của nhóm làm việc theo tiêu chuẩn ISO (ISO / TC 34 / SC 17 / WG 8) phụ trách việc sửa đổi được tổ chức bởi Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia của Ireland, thành viên ISO cho Ireland, và gặp nhau vào ngày 23-ngày 25 tháng 2 năm 2015 tại Dublin, để thảo luận về việc cải tiến tiêu chuẩn.

Tư vấn ISO 22000

Một cuộc thăm dò ý kiến được chức vào năm ngoái, những người sử dụng các tiêu chuẩn đưa ra những lỗ hổng trong các phiên bản hiện hành. Một số thuật ngữ được tìm thấy là có khả năng gây nhầm lẫn: sự lặp lại không cần thiết và một số khái niệm cần làm rõ. Hơn nữa, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) không đủ tích hợp và sự hiểu biết về đánh giá rủi ro vẫn còn cần phải được cải thiện. Những điểm khác nhau phát hiện bởi người sử dụng sẽ góp phần vào quá trình sửa đổi.
Dựa trên những phản hồi này, nhóm sẽ sửa đổi như vậy, giải quyết các vấn đề sau:
  • Làm rõ các khái niệm quan trọng, đặc biệt là các điểm kiểm soát quan trọng cần phải được quản lý, chương trình hoạt động cần thiết, có nguy cơ tiếp cận, thu hồi sản phẩm và thu hồi, và sự kết hợp của các biện pháp kiểm soát bên ngoài
  • Cập nhật các thuật ngữ & định nghĩa
  • Làm cho tiêu chuẩn chuẩn đơn giản và ngắn gọn hơn
  • Tránh làm cho nội dung quy tắc quá mức
  • Đảm bảo một bảo phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tư vấn ISO 22000

Hơn nữa, ISO 22000 sẽ có định dạng giống như các hệ thống quản lý các tiêu chuẩn khác (MSSS), hiện đang tuân theo một cấu trúc giống nhau, cả thuật ngữ và định nghĩa. Điều này sẽ làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn cho các công ty muốn được chứng nhận một số MMSS, như ISO 9000 và ISO 22000. Các định dạng phối hợp sẽ đảm bảo sự gắn kết giữa các tiêu chuẩn, đơn giản hóa sử dụng tổng hợp và tạo điều kiện cho việc đọc và hiểu biết của họ bởi người sử dụng. Đây là thông tin quan trọng cho quá trình tư vấn ISO 22000 tích hợp với các hệ thống quản lý khác.
Trong khi các chuyên gia ngành công nghiệp thực phẩm tham gia vào phiên bản này một cách đặc biệt, người sử dụng khác của tiêu chuẩn cũng sẽ là những đối tượng tham gia cụ thể khi cần thiết. Họ bao gồm các doanh nghiệp nhỏ, các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, người tham gia vào ngành công nghiệp thức ăn vật nuôi, nhà quản lý tìm kiếm một mô hình mà theo đó để phát triển các yêu cầu pháp lý với một cách tiếp cận quản lý an toàn thực phẩm, thậm chí các nhà sản xuất không trực tiếp “quản lý thực phẩm” nhưng có các hoạt động thuộc phạm vi của tiêu chuẩn, ví dụ: nước.
Nhiều công ty và các tổ chức không sử dụng ISO 22000 trên riêng của mình, nhưng kết hợp với tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001, do đó mong muốn gắn kết hai tiêu chuẩn và đảm bảo sự gắn kết của họ.
Hơn nữa, bộ tiêu chuẩn ISO/TS 22002 hỗ trợ các lĩnh vực cụ thể và cho phép họ thực hiện tư vấn ISO 22000 bằng cách cung cấp các công cụ để phát triển các chương trình điều kiện tiên quyết cần thiết.
Đương nhiên, tất cả các công việc này có thể không được thực hiện mà không có sự tham gia phối hợp của các bên có liên quan trong chuỗi thức ăn. Các nhóm sửa đổi sẽ họp lại vào giữa tháng để cung cấp một phiên bản thứ hai, hiện nay được gọi là tài liệu làm việc. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, tiêu chuẩn được dự kiến sẽ được công bố vào năm 2017.

Quy trình tư vấn ISO 22000

Tư vấn ISO 22000

Phạm Xuân Tiến
Nguồn: iso.org
————————————

One thought on “Tư vấn ISO 22000 – thông tin cập nhật tiêu chuẩn

Leave a Reply

Your email address will not be published.