Tư Vấn ISO 14001:2015 Hiệu Quả

Khí hậu ngày càng khắc nghiệt, tổ chức ISO kêu gọi hãy áp dụng ISO 14001, Công ty TNHH Tư Vấn Trần Đình Cửu đã thực hiện dịch vụ đào tạo, tư vấn ISO 14001:2015 từ năm 2001 đến nay. Chúng tôi xin chia sẻ thông tin sau:

Tư vấn ISO 14001

ISO 14001 là gì?
ISO 14001 là hệ thống quản lý môi trường, đơn giản là nó tập trung kiểm soát mọi khía cạnh trong tổ chức có tác động đến môi trường.
Trong qúa trình thực hiện dịch vụ đào tạo, tư vấn ISO 14001, chúng tôi nhận thấy:
“Nhiều người cho rằng áp dụng ISO 14001 rất tốn tiền, không có được lợi ích gì cả. Lý do là phải đầu tư các hệ thống thiết bị để xử lý các vấn đề môi trường. Sau đó lại tốn chi phí để vận hành và bảo dưỡng các hệ thống này”.
Vậy thực hư như thế nào?
Để đơn giản trong quá trình tư vấn ISO 14001, chúng tôi sử dụng mô hình sau để minh họa việc áp dụng ISO 14001.

Tư vấn ISO 14001

Mô hình trên cho thấy ISO 14001 giúp chúng ta kiểm soát mọi hoạt động của Công ty từ đầu vào đến đầu ra có ảnh hưởng đến môi trường. Nghĩa là kiểm soát các hoạt động thải ra các chất thải (rắn, lỏng, khí) hoặc sử dụng lãng phí các tài nguyên thiên nhiên như năng lượng, nước, dầu … ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Thực chất chúng ta đang lãng phí tiền của chính mình.
Ví dụ:
+ Bạn sử dụng 100kg nguyên nhiên vật liệu và chỉ tạo ra được 90kg hình thành trong thành phần. Vậy còn 10kg đi vào chất thải (đây là tiền của chính Bạn), Bạn đang lãng phí 10% tài nguyên.
+ Mặt khác để không bị cơ quan thẩm quyền xử phạt, Bạn phải đầu tư hệ thống để xử lý 10% tài nguyên này đi vào chất thải. Như vậy ta lại tốn tiền lần 2.

Do đó khi tư vấn ISO 14001

Chúng tôi tập trung vào việc hỗ trợ Doanh nghiệp giảm các lãng phí tài nguyên này, tăng được hiệu suất sử dụng, từ đó giảm chi phí tài chính đầu tư vào xử lý chất thải.
Bạn cũng có thể tự xây dựng ISO 14001 cho Doanh nghiệp của mình, nhưng hãy nhớ nguyên tắc sau:
1. Đầu tiên hãy cải tiến các hoạt động để giảm thiểu lãng phí tài nguyên, thu hồi lại các tài nguyên quan trọng.
2. Sau đó mới đầu tư thiết bị để xử lý chất thải theo yêu cầu luật định.
Nếu Bạn không đủ nguồn nhân lực có năng lực để tự làm, hãy sử dụng dịch vụ tư vấn ISO 14001, Bạn sẽ đạt được các lợi ích sau:
• Tiết kiệm chi phí liên quan đến quản lý nguồn tài nguyên, chất thải và năng lượng
• Phát triển và cải thiện hình ảnh thương hiệu và uy tín của Công ty
• Định lượng, theo dõi và kiểm soát tác động môi trường của các hoạt động ở hiện tại và tương lai
• Nâng cao nhận thức và tuân thủ các yêu cầu luật pháp
• Cải thiện kết quả hoạt động môi trường của chuỗi cung ứng
• Bảo vệ Công ty, tài sản, các cổ đông và lãnh đạo cấp cao
• Là yêu cầu tham gia đấu thầu đối với một số trường hợp
• Thỏa mãn điều kiện cần khi tham gia một số chuỗi cung ứng.
06/2015 MBA Trần Đình Cửu

Leave a Reply

Your email address will not be published.