Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » Tư vấn – Đào tạo »  Page  3

Tư vấn - Đào tạo

TQM: Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện

TQM – Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện

1. Lợi ích của việc áp dụng TQM Thúc đẩy nhận thức về chất lượng và kêu gọi sự tham gia của mọi người, do đó giảm sai hỏng. Điều này có nghĩa là kiểm soát chất lượng ngay tại

Xem Thêm ...

BSC - Balanced Scorecard: Hệ thống hoạch định và quản lý chiến lược

BSC – Balanced ScoreCard

1. Các lợi ích của việc áp dụng BSC – Balanced Scorecard Tổ chức có tầm nhìn dài hạn & các mục tiêu ngắn hạn trở nên rõ ràng hơn. Các kỹ năng truyền đạt thông tin, kỹ năng lắng

Xem Thêm ...

Malcolm Baldrige: Mô hình quản lý tuyệt hảo

Malcolm Baldrige: Mô hình tuyệt hảo

1. Các lợi ích của việc áp dụng Malcolm Baldrige Xác định được trình độ quản lý của công ty ởmức độ nào so với worldclass. Xác định những vấn đề phải cải tiến so với trình độ của thế

Xem Thêm ...

QCC - Nhóm chất lượng

QCC: Nhóm chất lượng

1. Lợi ích của việc áp dụng QCC Nâng cao nhận thức phát hiện sai lỗi. Cải thiện chất lượng sản phẩm & dịch vụ, nâng cao giá trị thương hiệu Nhân viên tham gia QCC cảm thấy mình làm

Xem Thêm ...

7 Loại lãng phí chết người

Xác định và loại bỏ lãng phí

1. Lợi ích của việc loại bỏ lãng phí Giảm chi phí (chi phí nguyên vật liệu, chi phí lao động,…) Giảm thời gian tạo sản phẩm, nâng cao năng suất. Nâng cao khả năng thích ứng với sự thay

Xem Thêm ...

6 Sigma: Hệ thống loại trừ khuyết tật dựa trên cải tiến liên tục

6 Sigma: Hệ thống công cụ và chiến lược nâng cao hiệu quả hoạt động

1. Lợi ích của áp dụng 6 Sixma Gia tăng sự trung thành của khách hàng. Giảm thời gian tạo sản phẩm. Loại bỏ lãng phí. Ra quyết định dựa trên dữ liệu. Cải tiến liên tục & phát triển

Xem Thêm ...

Lean: Hệ thống sản xuất tinh gọn

LEAN: Hệ thống sản xuất tinh gọn

1. Lợi ích của việc áp dụng Lean Giảm 50 – 90% thời gian từ lúc nhận đơn hàng đến khi giao hàng. Giảm 5 – 30% yêu cầu mặt bằng làm việc Giảm 60 – 80% bán thành phẩm

Xem Thêm ...