Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » Tư vấn – Đào tạo

Tư vấn - Đào tạo

TQM - Nhiệt tình & Đột phá

TQM – Nhiệt tình & Đột phá

1. Các lợi ích – Cán bộ nhân viên nhiệt tình, đột phá & cải tiến công việc hằng ngày – Cán bộ nâng cao kỹ năng giao tiếp, tự tin trước đám đông, nâng cao ý thức trong công

Xem Thêm ...

Mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

ISO 9001: Hệ thống quản lý chất lượng

1. Lợi ích của việc áp dụng ISO 9001 1.1 Đối với đơn vị áp dụng Cung cấp cho lãnh đạo cấp cao khả năng quản lý hiệu quả. Xác định trách nhiệm rõ ràng trong toàn bộ tổ chức

Xem Thêm ...

Mô hình ISO 14001: Hệ thống quản lý môi trường

ISO 14001: Hệ thống quản lý môi trường

1. Lợi ích của việc áp dụng ISO 14001 Tiết kiệm chi phí liên quan đến quản lý nguồn tài nguyên, chất thải và năng lượng Phát triển và cải thiện hình ảnh thương hiệu và uy tín của Công

Xem Thêm ...

7 nguyên tắc HACCP

HACCP: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

1. Lợi ích của việc áp dụng HACCP Đáp ứng được yêu cầu về quản lý chất lượng của các nước nhập khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp. Giúp nhà sản xuất phản

Xem Thêm ...

Tiêu chuẩn ISO 22000: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

ISO 22000: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

1. Lợi ích của việc áp dụng ISO 22000 Đáp ứng yêu cầu của thị trường và mối quan tâm của khách hàng Xây dựng thương hiệu và uy tín công ty, gia tăng niềm tin của khách hàng thông

Xem Thêm ...

ISO TS 16949

ISO/TS 16949: Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng trong lĩnh vực sản xuất ô tô

1. Lợi ích của việc áp dụng ISO/TS 16949 Đem lại lợi thế thương mại trong quá trình thương thảo hợp đồng. Tập trung vào cải tiến liên tục, phòng tránh sai sót, giảm thiểu và loại trừ lãng phí.

Xem Thêm ...

Tiêu chuẩn ISO 13485: Hệ thống quản lý áp dụng trong lĩnh vực sản xuất vật tư y tế.

ISO 13485: Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho lĩnh vực sản xuất & kinh doanh dụng cụ, vật tư y tế

1. Lợi ích của việc áp dụng ISO 13485 Thỏa mãn khách hàng Đáp ứng các yêu cầu pháp luật về chất lượng & an toàn sản phẩm Giảm chi phí hoạt động Cải thiện mối quan hệ với các

Xem Thêm ...

IFS Food: Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng - an toàn thực phẩm

IFS Food: Hệ thống quản lý chất lượng – an toàn thực phẩm

1. Lợi ích của việc áp dụng IFS Food Đáp ứng được yêu cầu về quản lý chất lượng của các nước nhập khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp. Giúp nhà sản xuất

Xem Thêm ...

BRC Food: Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng - an toàn thực phẩm

BRC Food: Hệ thống quản lý chất lượng – an toàn thực phẩm

1. Lợi ích của việc áp dụng BRC Food Đáp ứng được yêu cầu về quản lý chất lượng – an toàn thực phẩm của các nước nhập khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh

Xem Thêm ...

BRC/IOP: Tiêu chuẩn quản lý áp dụng cho lĩnh vực bao bì

BRC/IOP: Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho lĩnh vực sản xuất bao bì

1. Lợi ích của việc áp dụng BRC/IOP Đáp ứng được yêu cầu về quản lý chất lượng của các nước nhập khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp. Giúp nhà sản xuất phản

Xem Thêm ...

OHSAS 18001: Hệ thống quản lý an toàn lao động & sức khỏe nghề nghiệp

OHSAS 18001: Hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp

1. Lợi ích của việc áp dụng OHSAS 18001 Giảm số tai nạn lao động có thể xảy ra. Giảm nguy cơ tạm ngưng hoạt động và các chi phí liên quan Đáp ứng các yêu cầu luật định Thể

Xem Thêm ...

GMPWHO

GMP WHO: Thực hành tốt sản xuất dược phẩm

1. Lợi ích của việc áp dụng GMP WHO Giảm thiểu rủi ro trong sản xuất, đặc biệt đối với các tác nhân không thể loại bỏ bằng cách kiểm tra sản phẩm cuối. Nâng cao Uy tín và Năng

Xem Thêm ...

Tiêu chuẩn ISO 17025: Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho phòng thử nghiệm - hiệu chuẩn

ISO 17025: Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho lĩnh vực thử nghiệm – hiệu chuẩn

1. Lợi ích của việc áp dụng ISO 17025 Nâng cao năng lực quản lý và năng lực kỹ thuật của phòng thử nghiệm / hiệu chuẩn Đảm bảo độ chính xác, tính tin cậy của các kết quả thử

Xem Thêm ...

FSSC 22K: hệ thống chứng nhận tích hợp an toàn thực phẩm

FSSC 22K – Food Safety System Certification 22000: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

1. Lợi ích của việc áp dụng FSSC 22K Được xác nhận và công nhận bởi tổ chức GFSI. Có hệ thống quản lý xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn đã được công nhận. Là chìa khóa tham gia

Xem Thêm ...

Tiêu chuẩn ISO 27001: Hệ thống quản lý bảo mật thông tin

ISO 27001: Tiêu chuẩn về hệ thống bảo mật thông tin

1. Các lợi ích của việc áp dụng ISO 27001 Duy trì kinh doanh liên tục Kiểm soát một cách có hệ thống các rủi ro về bảo mật thông tin Tiết kiệm chi phí Thể hiện cam kết của

Xem Thêm ...