Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » ZQC – Kiểm soát chất lượng không sai lỗi

ZQC – Kiểm soát chất lượng không sai lỗi

Lượt xem :3470 người

1. Lợi ích của việc áp dụng ZQC

  • – Phát hiện, giữ và xử lý các lỗi hỏng trước khi các lỗi hỏng này tạo ra sản phẩm khuyết tật.
  • – Kiểm tra 100% phát hiện tất cả các lỗi hỏng.
  • – Phản hồi nhanh chóng –> hành động khắc phục nhanh chóng.
  • – Hệ thống POKA – YOKE phát hiện và bắt giữ tất cả các lỗi hỏng mà chúng ta có thể gây ra.

2. ZQC là gì?

ZQC – Zero Quality Control, Kiểm soát chất lượng không sai lỗi, là phương pháp quản lý chất lượng sử dụng các phương tiện bẫy lỗi (POKA-YOKE), nhằm ngăn ngừa và loại trừ các nguyên nhân gây ra sản phẩm lỗi. Với ZQC sản phẩm được kiểm tra 100% không phải để phát hiện sai lỗi mà để ngăn ngừa lỗi phát sinh.

ZQC: Kiểm soát chất lượng không sai lỗi

3. Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo

Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo