Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » TQM – Nhiệt tình & Đột phá

TQM – Nhiệt tình & Đột phá

Lượt xem :3420 người

1. Các lợi ích

  • – Cán bộ nhân viên nhiệt tình, đột phá & cải tiến công việc hằng ngày
  • – Cán bộ nâng cao kỹ năng giao tiếp, tự tin trước đám đông, nâng cao ý thức trong công việc quản lý điều hành đơn vị phụ trách.
  • – Khóa học đi sâu giải quyết vấn đề, dễ hiểu, liên hệ thực tế công việc và áp dụng ngay, có
    hiệu quả
  • – Giúp cán bộ nhìn nhận và thay đổi bản thân, cải tiến mối quan hệ giữa cán bộ quản lý và nhân viên
  • – Giảm bớt việc nhân viên đổ lỗi cho nhau khi có khó khăn hoặc sự không phù hợp trong sản xuất kinh doanh
  • – Các cán bộ nhiệt tình, tích cực hợp tác hơn trong việc thúc đẩy tiến bộ, hoàn thành nhiệm vụ.

2. Nội dung chủ yếu

TQM - Nhiệt tình & Đột phá

3. Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo

Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo