Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » TPrM: Hệ thống quản lý lợi nhuận toàn diện

TPrM: Hệ thống quản lý lợi nhuận toàn diện

Lượt xem :2751 người

1. Các lợi ích của việc áp dụng TPrM – Total Profit Management

 • Tăng lợi nhuận của công ty
 • Công ty tăng trưởng
 • Công ty phát triển bền vững.
 • 2. TPrM là gì?

  TPrM (Total Profit Management) là hệ thống quản lý do CEO xây dựng nhằm kiểm soát toàn diện, đồng bộ và chặt chẽ 5 yếu tố tác động trực tiếp đến lợi nhuận:
  Hệ thống quản lý lợi nhuận toàn diện
  Nguyên tắc quản lý lợi nhuận toàn diện:

  • 1. Luôn tập trung vào ROI (lợi nhuận trên vốn đầu tư)
  • 2. Mọi nhân viên có tinh thần làm chủ
  • 3. Nguyên tắc hệ thống nhân rộng thành công
  • 4. Cam kết cải tiến liên tục mọi hoạt động
  • 5. Hoach định theo PDCA
  • 6. Vượt sự mong đợi của khách hàng và các bên liên quan
  • 7. Hợp lực để phát triển.

  3. Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo

  Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo