Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » SS – Suggestion Scheme : Hệ thống kiến nghị

SS – Suggestion Scheme : Hệ thống kiến nghị

Lượt xem :2480 người
SS - Hệ thống kiến nghị

1. Các lợi ích của việc áp dụng SS – Suggestion Scheme (hệ thống kiến nghị)

  • – Thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong toàn bộ tổ chức.
  • – Giảm chi phí.
  • – Nâng cao tính an toàn.
  • – Nâng cao chất lượng sản phẩm & dịch vụ đối với cả khách hàng nội bộ & bên ngoài.
  • – Cải tiến trao đổi thông tin nội bộ trong toàn tổ chức.
  • – Trao quyền cho nhân viên.
  • – Tạo cơ hội công nhận và được công nhận.
  • – Thúc đẩy cải tiến.
  • – Nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên

2. SS – Suggestion Scheme là gì?

SS là biện pháp phát huy sáng kiến cá nhân và tập thể nhằm cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm và phương pháp làm việc. Đặc điểm riêng của Nhật bản là sự ghi nhận các đóng góp và phản hồi kết quả cho người có sáng kiến.
SS - Hệ thống kiến nghị

3. Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo

Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo