Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » PDCA: Chu trình cải tiến liên tục

PDCA: Chu trình cải tiến liên tục

Lượt xem :10209 người

1. Lợi ích của việc áp dụng PDCA

 • Hỗ trợ cho việc quản trị hệ thống rất hiệu quả.
 • Hạn chế và tiến tới loại trừ các sai lỗi, tránh tình trạng đỗ lỗi lẫn nhau và lỗi không bị lặp lại.
 • Nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của mỗi người, mỗi đơn vị thông qua quá trình kiểm soát chặt chẽ hàng ngày.
 • 2. PDCA là gì?

  Chu trình PDCA - Nền tảng của các hệ thống quản lý

  PDCA hay Chu trình PDCA (Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – điều chỉnh) là chu trình cải tiến liên tục được Tiến sĩ Deming giới thiệu cho người Nhật trong những năm 1950

  Nội dung của các giai đoạn của chu trình này có thể tóm tắt như sau:

 • Plan: Lập kế hoạch, xác định mục tiêu, phạm vi, nguồn lực để thực hiện, thời gian và phương pháp đạt mục tiêu.
 • Do: Thực hiện theo kế hoạch đã thiết lập.
 • Check: Kiểm tra việc thực hiện thực tế so với kế hoạch đã thiết lập
 • Act: Thông qua các kết quả thu được để đề ra những tác động điều chỉnh thích hợp làm cơ sở cho việc bắt đầu lại chu trình với những thông tin đầu vào mới.
 • Với hình ảnh một đường tròn lăn trên một mặt phẳng nghiêng (theo chiều kim đồng hồ), chu trình PDCA cho thấy thực chất của quá trình quản lý chất lượng là sự cải tiến liên tục và không bao giờ ngừng. PDCA đặt nền tảng cho hầu hết các hệ thống quản lý, các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý của ISO đều lấy PDCA làm nền tảng phát triển.

  Chu trình PDCA - Cải tiến không ngừng để đạt được kết quả tốt hơn

  3. Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo

  Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo