Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » OHSAS 18001: Hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp

OHSAS 18001: Hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Lượt xem :6310 người

1. Lợi ích của việc áp dụng OHSAS 18001

 • Giảm số tai nạn lao động có thể xảy ra.
 • Giảm nguy cơ tạm ngưng hoạt động và các chi phí liên quan
 • Đáp ứng các yêu cầu luật định
 • Thể hiện sự cam kết đảm bảo sức khỏe và an toàn đối với các bên liên quan
 • Thể hiện tư duy đổi mới và hướng tới điều tốt đẹp
 • Gia tăng tiếp cận khách hàng và các đối tác kinh doanh
 • Quản trị tốt các rủi ro sức khỏe và an toàn trong hiện tại và tương lai
 • Giảm các chi phí bảo hiểm xã hội
 • 2. OHSAS 18001 là gì?

  OHSAS 18001 là Tiêu chuẩn Quốc tế về hệ thống quản lý an toàn lao động & sức khỏe nghề nghiệp.

  Nội dung chủ yếu của OHSAS 18001:

  OHSAS 18001: Hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp

  Tiêu chuẩn OHSAS 18001 được chấp nhận trên toàn cầu như là một phương pháp đánh giá hệ thống quản lý An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp. Được các tổ chức tiêu chuẩn thế giới và các tổ chức thương mại hàng đầu xây dựng, tiêu chuẩn OHSAS 18001 cung cấp cho các tổ chức một khung kiểm tra việc quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp thích hợp và hiệu quả tại nơi làm việc.

  OHSAS 18001: Hệ thống quản lý an toàn lao động & sức khỏe nghề nghiệp

  3. Quy trình triển khai dịch vụ đào tạo – tư vấn

  Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo