Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » Malcolm Baldrige: Mô hình tuyệt hảo

Malcolm Baldrige: Mô hình tuyệt hảo

Lượt xem :4668 người

1. Các lợi ích của việc áp dụng Malcolm Baldrige

 • Xác định được trình độ quản lý của công ty ởmức độ nào so với worldclass.
 • Xác định những vấn đề phải cải tiến so với trình độ của thế giới để nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững.
 • Vượt trội sự mong đợi của khách hàng, cổ đông, nhân viên, nhà cung cấp, pháp luật, cộng đồng
 • 2. Malcolm Baldrige là gì?

  Malcolm Baldrige là Giải thưởng Chất lượng quốc gia công nhận các tổ chức xuất sắc của Mỹ trong kinh doanh, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, và các lĩnh vực phi lợi nhuận.

  Malcolm Baldrige được xem là mô hình quản lý tuyệt hảo, và vì thế, bộ tiêu chuẩn này được chuyển ngữ và áp dụng làm giải thưởng chất lượng tại nhiều nơi trên thế giới, ngoài Mỹ. Tại Việt Nam, mô hình Malcolm Baldrige được sử dụng làm tiêu chuẩn Giải thưởng Chất lượng Việt Nam.

  Nội dung chủ yếu của Malcolm Baldrige đề cập đến:

  Malcolm Baldrige: Mô hình quản lý tuyệt hảo

  3. Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo Malcolm Baldrige

  Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo