Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » LEAN: Hệ thống sản xuất tinh gọn

LEAN: Hệ thống sản xuất tinh gọn

Lượt xem :4378 người

1. Lợi ích của việc áp dụng Lean

 • Giảm 50 – 90% thời gian từ lúc nhận đơn hàng đến khi giao hàng.
 • Giảm 5 – 30% yêu cầu mặt bằng làm việc
 • Giảm 60 – 80% bán thành phẩm tồn đọng trên chuyền làm việc.
 • Tăng sản lượng 50 – 100%
 • Tăng 40 – 80% khả năng xử lý đầu vào.
 • Tăng năng suất 75 – 125%
 • 2. Lean là gì?

  Lean: Hệ thống sản xuất tinh gọn

  Lean là phương pháp cải tiến có hệ thống, liên tục và tập trung vào việc tạo thêm giá trị cho khách hàng cùng lúc với việc loại bỏ các lãng phí trong quá trình sản xuất/ cung cấp dịch vụ của một tổ chức, từ đó giúp cắt giảm chi phí (đồng nghĩa với việc tăng lợi nhuận), tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực, rút ngắn thời gian chu trình sản xuất/ cung cấp dịch vụ, đồng thời tăng khả năng đáp ứng một cách linh hoạt các yêu cầu không ngừng biến động và ngày càng khắt khe của khách hàng.

  Lean tập trung vào việc nhận diện và loại bỏ các hoạt động không tạo thêm giá trị cho khách hàng nhưng lại làm tăng chi phí trong chuỗi các hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ của tổ chức

  Lean: Hệ thống sản xuất tinh gọn

  3. Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo

  Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo