Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » Kaizen – Cải tiến

Kaizen – Cải tiến

Lượt xem :4225 người

1. Lợi ích của Kaizen

  • – Xác định và giải quyết các vấn đề tại nguồn (tận gốc rễ).
  • – Nhiều cải tiến nhỏ mang lại lợi ích lớn.
  • – Các cải tiến giúp cải thiện chất lượng, chi phí và thời gian giao hàng, giúp gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng và tăng trưởng bền vững
  • – Mọi người tham gia tìm kiếm các cơ hội thay đổi, giúp cải thiện tinh thần làm việc, khi đó nhân viên tìm ra cách làm việc dễ hơn và thích thú hơn.

2. Kaizen là gì?

“Kai” có nghĩa là thay đổi hoặc điều chỉnh và “Zen” có nghĩa là làm cho tốt hơn. Đây là phương thức quản lý chất lượng phát sinh từ quản lý chất lượng toàn diện (TQM). Kaizen không phải là một công cụ kỹ thuật mà là triết lý quản lý. Nó đóng vai trò quan trọng trong sự phát tiển bền vững, cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh.
Kaizen = Cải tiến
Kaizen không đòi hỏi vốn đầu tư lớn nhưng yêu cầu sự cam kết và nỗ lực ở mọi cấp của doanh nghiệp (đặc biệt là cấp lãnh đạo). Các yếu tố quyết định sự thành công của hoạt động Kaizen: Cam kết của lãnh dạo cao nhất, vai trò của cán bộ quản lý các phòng ban, tổ, nhóm, sự nỗ lực tham gia của mọi người, việc triển khai cải tiến được thực hiện liên tục, hàng ngày.
Kaizen = Cải tiến

Các bước thực hiện Kaizen:
Kaizen: Các bước thực hiện

3. Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo Kaizen

Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo